Familjerätten

Familjerätten i Kungsbacka ger råd och hjälp om frågor om barn, som till exempel vårdnad, boende och umgänge. Vi hjälper också till med adoption av barn.

Samarbetssamtal

Om du och den andre föräldern behöver hjälp med att enas i frågor om vårdnad av, boende för eller umgänge med barnet kan ni få samarbetssamtal hos familjerätten.

Samtalen utgår alltid från barnets behov. Samarbetssamtalen fokuserar på föräldraskapet och att ni ska hitta överenskommelser för vårdnad, boende och umgänge med barnet.

Vi skriver inte ner eller dokumenterar någonting från samarbetssamtalen. De finns inte heller med i någon journal eller i socialregistret. Samarbetssamtalen kostar ingenting. Ansök via e-tjänsten. Du kan också kontakta familjerätten om du vill boka tid för samarbetssamtal eller har frågor.

Avtal

Om du och den andre föräldern har enats i frågor om vårdnad, boende och umgänge gällande barnet i ett samarbetssamtal hos familjerätten kan ni också skriva ett juridiskt bindande avtal.

Familjerätten i Kungsbacka godkänner avtalet om det är för barnets bästa och avtalet får då samma juridiska hållbarhet som en dom i tingsrätten har.

Informationssamtal inför eventuell tvist i domstol

Om du och den andre föräldern inte är överens om vårdnad, boende och umgänge och avser att inleda en domstolsprocess, behöver du först intyga att du deltagit i ett informationssamtal på familjerätten. Syftet med informationssamtalet är att ge information som kan underlätta för er föräldrar att hitta den lösning som är bäst för barnet.

Lagen som trädde i kraft den 1 januari 2022, har kommit till med barnets bästa i fokus och förhoppningen är att hjälpa föräldrar att undvika en domstolsprocess. Detta samtal kan vara gemensamt eller enskilt. Ansök via e-tjänst eller kontakta familjerätten via telefon eller e-post.

Samarbetssamtal via domstol

När en tvist har inletts kan domstolen ge familjerätten i uppdrag att genomföra samarbetssamtal för att ni ska kunna komma överens. Ni får då en skriftlig kallelse till familjerätten.

Familjerättslig utredning inför domstolens beslut

Om du och den andre föräldern inte kan enas trots samarbetssamtal behöver domstolen besluta vad som är bäst för barnet.

Inför ett sådant beslut begär domstolen oftast en utredning från familjerätten i den kommun där barnet är folkbokfört. Om familjerätten får uppdraget att göra en sådan utredning får ni en skriftlig kallelse till familjerätten i Kungsbacka.

Telefontider Familjerätten

  • Helgfria vardagar:
    Måndagar 13–15
  • Tisdagar 10–12
  • Onsdagar 13–15
  • Torsdagar 10–12
  • Fredagar 10–12