Kungsbacka kommun har fyra heltidsengagerade politiker. De har titeln kommunalråd. Övriga politiker är politiker på sin fritid.

Kommunalråden har delat upp arbetet mellan sig, och är kontaktpersoner i olika frågor. Vid den politiska beredningen och i den politiska samordningen av och mellan nämnderna är de därför ansvariga inom olika områden.

Lisa Andersson (M)

Kontaktuppgifter till Lisa Andersson (M) Länk till annan webbplats.

Lisa Andersson representerar Moderaterna och är förutom kommunalråd även ordförande i kommunstyrelsen.

 • Budget
 • Ekonomiska och övergripande frågor
 • Näringslivsfrågor
 • Mark- och bostadsförsörjning
 • Plan- och byggfrågor
 • Beredskaps- och informationsfrågor
 • Energi och miljö, naturvårdsfrågor
 • Eksta Bostads AB
 • Tjolöholm stiftelsen
 • Verksamheterna inom plan- och bygg, miljö- och hälsa samt teknik

Fredrik Hansson (C)

Kontaktuppgifter till Fredrik Hansson (C). Länk till annan webbplats.

Fredrik Hansson representerar Centerpartiet och är förutom kommunalråd även 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

 • Demokratifrågor
 • Barn- och ungdomsfrågor
 • Kollektivtrafikfrågor
 • Kultur-, turism- och fritidsfrågor
 • Verksamheterna inom förskola- och grundskola, vård och omsorg, kultur och fritid samt service

Eva Borg (S)

Kontaktuppgifter till Eva Borg (S). Länk till annan webbplats.

Eva Borg representerar Socialdemokraterna och är förutom kommunalråd även 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

 • Oppositionsråd

Monica Neptun (L)

Kontaktuppgifter till Monica Neptun (L). Länk till annan webbplats.

Monica Neptun representerar Liberalerna och är ordförande i nämnden för Teknik.

 • Arbetsmarknadsfrågor
 • IT-frågor, K2020
 • Samordning av internationella frågor
 • Invandrar och flyktingfrågor
 • Personal- och organisationsfrågor
 • Verksamheterna inom gymnasie- och arbetsmarknad samt individ- och familjeomsorg
 • Jämställdhet

Övriga politiska partier

Vill du ta kontakt med något av de övriga politiska partierna i kommunen, kan du kontakta gruppledarna i kommunfullmäktige.