Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Kommunfullmäktige bestämmer om vilka mål kommunen ska ha, hur kommunen ska använda pengarna i budgeten och hur mycket invånarna ska betala i skatt till kommunen.

Kommunfullmäktige kontrollerar att de politiska nämnderna sköter sitt arbete efter lagar och regler och efter de beslut som kommunfullmäktige har fattat. Till sin hjälp i det arbetet har man kommunrevisionen.

Kommunfullmäktige utser ledamöterna i kommunstyrelsen, nämnderna och i andra styrelser. Valberedningen tar fram kandidaterna till de olika posterna.

Så här många platser fick partierna i valet till kommunfullmäktige 2018

Politikerna i Kungsbackas kommunfullmäktige representerar de nio partier som kommuninvånarna röstade fram i valet 2018. De borgerliga partierna har flest platser i kommunfullmäktige och makten i kommunen.

  • Moderaterna (M) 19
  • Centerpartiet (C) 8
  • Liberalerna (L) 6
  • Kristdemokraterna (KD) 4
  • Socialdemokraterna (S) 9
  • Vänsterpartiet (V) 2
  • Miljöpartiet (MP) 2
  • Sverigedemokraterna (SD) 9
  • Kungsbackaborna (KB) 2

Totalt 61 platser

Kommunfullmäktiges presidium leder arbetet i kommunfullmäktige

Valberedning

Kommunfullmäktiges valberedning förbereder alla val av ledamöter till kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Den förbereder också val av kommunens representanter till företag och organisationer.

Kommunfullmäktiges valberedning har 9 ledamöter och 9 ersättare.

Alla politiker i valberedningen Länk till annan webbplats.

Gruppledarna i Kommunfullmäktige

Du är välkommen att ta kontakt med gruppledarna för partierna i kommunfullmäktige.

Kontaktuppgifter till gruppledarna

Moderaterna

Emanuel Forsell
emanuel.forsell@kungsbacka.se
072-995 37 14

Socialdemokraterna

Johan Tolinsson
johan.tolinsson@kungsbacka.se
0722-50 28 85

Centerpartiet

Kristina Karlsson
kristina.i.karlsson@kungsbacka.se
0706-66 56 91

Kristdemokraterna

Peter Wesley
peter.wesley@kungsbacka.se
0705-93 61 23

Liberalerna

Elin Hysén
elin.hysen@kungsbacka.se
0735-33 69 58

Kungsbackaborna

Roger Larsson
roger.larsson@kungsbacka.se
0705-21 39 14

Vänsterpartiet

Maria Rasmussen
maria.rasmussen1@kungsbacka.se
0707-74 44 45

Miljöpartiet de Gröna

Maria Losman
maria.losman@kungsbacka.se
0709-60 02 19
Clas Rosander
clas.rosander@kungsbacka.se
0763-10 26 40

Sverigedemokraterna

Carita Boulwén
carita.boulwen@kungsbacka.se
0735-13 93 90