Simon Häggström föreläste om sexhandel och pornografi

Idag fick alla våra elever i årskurs 2 på Ekonomiprogrammet lyssna till Simon Häggström, författare och polis specialiserad på prostitution och människohandel. En oerhört gripande och intressant föreläsning om dagens moderna slavhandel. Vilka är drivkrafterna? Vem hamnar i prostitution? Vem är sexköparen? Vilken påverkan har pornografin? Våra ungdomar fick med sig många lärdomar men även många tankar kring hur var och en av oss också ansvarar för att ta ställning i dessa frågor. "YOUR BODY, YOUR RULES". "Sex är något man ger, inte något man tar". Tack Simon Häggström!

Simon Häggström

Simon Häggström föreläser för elever på Ekonomiprogrammet