Elever deltog på mässa i Göteborg

Två elever som deltar på mässa

Onsdagen den 4 oktober deltog elever från anpassade gymnasieskolan på Elof Lindälvs gymnasium på gymnasiemässan i Göteborg. På mässan får elever som ska välja nationellt program på anpassade gymnasieskolan möjlighet att träffa regionens skolor.

Det var roligt att vara med och svara på frågor från andra, säger Leo Johnson som läser Fordon och godshantering på Elof Lindälvs gymnasium.

Det finns nio yrkesinriktade nationella program inom den anpassade gymnasieskolan. Elof Lindälvs gymnasium erbjuder fyra yrkesprogram. Hotell, restaurang och bageri, Fordon och godshantering, Fastighet, anläggning och byggnation samt Administration, handel och varuhantering.