Ändring av detaljplan i Åsa

Ändring av detaljplaner för att möjliggöra utbyggnad av svackdiken i delar av Åsa.

Planområdet i Åsa för utbyggnad av svackdike

Kort fakta

Område: del av detaljplan Ö54, ÖP85 och Ö22
Användning: utbyggnad av svackdike
Typ av projekt: ändring av detaljplan

Aktuellt

Just nu arbetar vi med att ta fram planhandlingar för förslag till ändring av detaljplaner.

Beskrivning

Byggnadsnämnden har gett samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att pröva den begärda åtgärden genom att ändra huvudmannaskap från enskilt till kommunalt inom del av detaljplan Ö54, Ö22 och ÖP 85.

Det här ska planläggas

Syftet med upphävandet är att möjliggöra för att Kungsbacka kommun ska kunna bygga ut svackdiken samt ledningar i delar av Åsa. Ändringen av detaljplanerna gör att risken för översvämningar vid skyfall minskar.

Exploatör

Kungsbacka kommun

Tidplan

  • Samråd, kvartal fyra 2022
  • Antagande, kvartal ett 2023
  • Granskning, kvartal fyra 2022