Ändring av detaljplan, Lunnaberg

Ändring av detaljplan för bostäder inom området Lunnaberg i Vallda.

Planområdet för Lunnaberg

Kort fakta

Område: Lunnaberg i Vallda
Användning: bostäder
Typ av projekt: ändring av detaljplan

Aktuellt

Kungsbacka kommun har påbörjat arbetet med att ta fram förslag till ändring av detaljplan V64 för bostäder inom området Lunnaberg.

Bakgrund

Byggnadsnämnden har gett samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ändra detaljplanen V64 med syftet att skapa moderna och mer ändamålsenliga planbestämmelser gällande byggrätterna inom planområdet.

Tidplan

  • Samråd, juni 2022
  • Granskning, oktober 2022
  • Antagande, december 2022

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.