Detaljplan för ändring av huvudmannaskap i Åsa

Nu kan du tycka till!

Granskning pågår mellan 29 november och 20 december 2022

Detaljplan för ändring av huvudmannaskap för att möjliggöra utbyggnad av svackdiken i delar av Åsa.

Planområdet i Åsa för utbyggnad av svackdike

Kort fakta

Område: del av detaljplan Ö54, ÖP85 och Ö22
Användning: utbyggnad av svackdike
Typ av projekt: ändring av detaljplan

Aktuellt

Nu kan du tycka till om detaljplaneförslag för ändring av huvudmannaskap inom del av detaljplan Ö54, Öp85 och Ö22 i Åsa. Granskningen pågår mellan 29 november och 20 december 2022. Handlingarna finns här på webben under rubriken dokument och i stadshusets entré.

Vi vill ha dina synpunkter skriftligen senast 20 december 2022. Vi ser gärna att du i första hand använder vår e-tjänst för att skicka in dina synpunkter.

När du lämnar synpunkt

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Läs mer om hur planprocessen går till: Planprocessen

Beskrivning

Byggnadsnämnden har gett samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att pröva den begärda åtgärden genom att ändra huvudmannaskap från enskilt till kommunalt inom del av detaljplan Ö54, Ö22 och ÖP 85.

Det här ska planläggas

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för att Kungsbacka kommun ska kunna bygga ut svackdiken samt ledningar i delar av Åsa. Ändringen av detaljplanerna gör att risken för översvämningar vid skyfall minskar.

Exploatör

Kungsbacka kommun

Dokument

Tidplan

  • Samråd, kvartal fyra 2022
  • Granskning, kvartal fyra 2022
  • Antagande, kvartal ett 2023