Farthinder på Kungsgatan

Nu bygger vi Kungsbackas första aktiva farthinder.

Kort fakta

Adress: Kungsgatan, bredvid Tingbergsvallen
Detta bygger vi: Aktivt farthinder

Vad är ett aktivt farthinder?

Ett aktivt farthinder är ett farthinder som bara påverkar den som kör för fort och låter de som håller hastigheten åka förbi utan några problem.

Farthindret är kopplat till en radar som mäter hastigheten på de fordon som passerar. Om du håller dig till hastighetsgränsen händer ingenting, fordonet passerar över farthindret utan att du känner av det. Om du kör för fort fälls en lucka ner några centimeter i gatan så det blir ett gupp. På så sätt påverkas bara den som kör för fort över hindret.

Varför ett aktivt farthinder?

Kungsgatan är en högt trafikerad väg där många fordon passerar. En gång- och cykelväg korsar gatan precis här och det är många skolelever som passerar på sin väg till skolan.

Ett aktivt farthinder är även bra för miljön eftersom ingen behöver bromsa ner i onödan och sen accelerera igen, som vid traditionella farthinder. Det innebär att utsläppen sjunker och luftkvaliteten förbättras.

Farthindret är även ett så kallat dynamiskt farthinder, vilket innebär att det kan göra undantag för specifika fordonsgrupper så att exempelvis utryckningsfordon kan ta sig över utan att påverkas av hindret.

Tidplan

Projektet beräknas vara klart våren 2023.