Detaljplan för utveckling av reningsverk och värmeverk

Vi planerar för att de befintliga verksamheterna Hammargårds reningsverk och Statkraft värmeverk ska kunna utvecklas.

Planområde för reningsverk och värmeverk

Kort fakta

Fastighet: Kungsbacka 6:27 och Hammargård 1:7
Användning: utveckling av befintligt värmekraftverk och reningsverk
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

I detaljplanearbetet prövas möjligheten för befintliga verksamheter att utvecklas.

Beskrivning

Inom Kungsbacka 6:27 finns ett reningsverk och inom Hammargård 1:7 finns ett värmeverk.

Tidplan

  • Samråd, kvartal två- tre 2022
  • Granskning, kvartal ett 2023
  • Antagande, kvartal två 2023
Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.