Kapareskolan, ändring av detaljplan

Ändring av detaljplan för att göra det möjligt för fler utbildningslokaler för Kapareskolan i Onsala.

Kapareskolan

Kapareskolan ligger inom en detaljplan som reglerar användningen till allmänt ändamål. Detaljplanen ändras nu för att möjliggöra för mer utbildningslokaler i Onsala genom att omdisponera byggrätten inom skolområdet. Det är Kungsbacka kommun som äger fastigheten som omfattas av planändringen.

Kort fakta

Fastighet: Staragården 10:1
Område: Onsala
Typ av projekt: ändring av detaljplan

Aktuellt

Samrådet av förslag till ändring av detaljplan för Kapareskolan i Onsala har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Dokument

Tidplan

  • Samråd, juni 2022
  • Granskning, oktober 2022
  • Antagande, december 2022

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.