Kungsbacka sporthall

Kungsbacka sporthall består av två fullstora idrottshallar. Hallen ligger bredvid det nya badhuset i Kungsbacka sportcenter.

Illustration av Skårbyskolan

Kort fakta

Fastighet: Inlagsgärde 4
Användning: sporthall
Byggherre: Nystad stadsutveckling AB

Nystad Stadsutveckling äger fastigheten och kommunen har tecknat ett 20-årigt hyresavtal för anläggningen som omfattar cirka 5 300 kvadratmeter. Hallarna används av exempelvis idrottsföreningar och närliggande skolor.

Här finns plats för bollsporter inför publik med upp till 1 000 personer. Aranäsgymnasiet och Hålabäcksskolan har sina idrottslektioner här och föreningar har plats för att träna allt från bollsport och gymnastik till pensionärsjympa.

Det finns även ett kafé med utsikt över parken intill, en samlingsdel, kontor för idrottslärare, kansli för HK Aranäs, och inte mindre än fjorton omklädningsrum.

Bakgrund

Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden 12 september 2019 och vann laga kraft 11 oktober 2019. Detaljplanen innehåller två idrottshallar i fullmått, i ett centralt placerat stadsutvecklingsprojekt.

Idrottshallarna ersätter tidigare Aranäshallen A och Aranäshallen B.