Renovering av Kungsbron

Kungsbron, där Kungsgatan passerar Kungsbackaån och övergår i Vallgatan, kommer att renoveras under våren 2023.

Kungsbron med bilar som kör över.

Kort fakta

Projekt: Renovering
Detta renoverar vi: Kungsbron
Område: Kungsbacka stad

Aktuellt

Vi renoverar Kungsbron under våren 2023. Preliminärt kommer bron att vara avstängd för trafik under 5 veckor.

Bakgrund till projektet

Bron byggdes 1937 och renoverades 2001. Nu behöver bron bland annat ny asfalt och ett nytt tätskikt på grund av läckage. Vi har gjort besiktningar och de visar inte på några oförutsedda skador som kan medföra större merarbeten.

Kommunens entreprenör Skanska ska fräsa av befintlig beläggning (asfalt) på bron och anslutande vägar i samband med fler projekt som utförs när vägen ändå är avstängd. Vi ersätter även underlaget på gång- och cykelbanorna på båda sidor av bron och förlänger vissa ytor för att minimera risker vid skötsel då det är i direkt anslutning till trafiken. Vi kommer även att tvätta hela brokonstruktionen och måla om broräcket.

Tidplan

Preliminärt stängs bron av för trafik 24 april. Arbetet beräknas ta fem veckor. Under byggtiden leds trafiken om via Varlavägen/Borgmästaregatan.

Kontakt

Peter Floberg, vägingenjör
peter.floberg@kungsbacka.se
0300-83 81 19