Ombyggnation av Kyrkskolan

I centrala Kungsbacka bygger vi om Kyrkskolan för daglig verksamhet.

Kyrkskolans röda entré.

Kort fakta

Detta bygger vi: Vi bygger om Kyrkskolan för daglig verksamhet.
Område: Kungsbacka stad

Aktuellt

Daglig verksamhet har behov av större lokaler och vill samlokalisera sin verksamhet. Det är möjligt genom att bygga om Kyrkskolan. Delar av daglig verksamhet finns nu i fastigheter i kvarteret Gjutaren och Liljan i centrala Kungsbacka. Under 2023 planeras kvarteret börja omvandlas till blandad stadsbebyggelse och i samband med det kommer daglig verksamhet flytta till Kyrkskolan.

Fördjupning om projektet

Samlokalisering skapar möjligheter

De nya lokalerna i Kyrkskolan öppnar för möjligheten att samlokalisera flera av daglig verksamhets sysselsättningar. Det innebär att deltagarna får tillgång till fler och mer varierade aktiviteter och sysselsättningar under samma tak. Samlokaliseringen innebär också att medarbetarna får fler möjligheter till mer varierade arbetsuppgifter, och att bemanningsfrågor förväntas kunna lösas smartare och enklare.

Anpassade lokaler

Kungsbacka växer och därför ökar också andelen individer som blir beviljade beslut om daglig verksamhet. För att kunna fortsätta erbjuda deltagare i daglig verksamhet en meningsfull sysselsättning som ger stimulans, utveckling och gemenskap måste lokalerna anpassas för större grupper. Målet är att bidra till personlig utveckling och göra det lättare för deltagare att delta i samhället.

Närmare vardagspulsen

Kyrkskolans placering i centrala Kungsbacka innebär att möjligheten finns att öppna upp och bli mer tillgänglig för invånarna. Till exempel finns det tankar om kaféverksamhet och att secondhandbutik öppnas. Lokalerna har redan en befintlig scen, vilket även gör det möjligt att bedriva kulturverksamhet. Både verksamhet och deltagare kommer närmare samhällets vardagspuls.

Tidplan

  • Byggstart, februari 2023.
  • Byggnationen beräknas att vara klar till hösten 2023. Arbetet var först planerat att vara klart under sommaren, men på grund av ett mer omfattande brandklassningsarbete planeras ombyggnationen vara färdig i höst.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.