Parkering i Aranäs

Kungsbacka kommun bygger 86 nya parkeringsplatser öster och söder om parkeringshuset Linden.

Parkeringshuset Linden sett söderifrån

Kort fakta

Område: Aranäs stadsdel
Detta bygger vi: parkeringsplatser, belysning, dagvattenhantering samt återvinningsstation
Entreprenör: Varbergs Anläggningsservice AB

I bygget ingår förutom parkeringsplatser även ytor för hantering av dagvatten, belysning samt en yta för en återvinningsstation som kommer att hamna sydöst om parkeringshuset.

Tidplan

Byggnationen startade i februari 2022 och ska enligt tidplanen vara klar i början av juli 2022.

Kontakta

Varbergs Anläggningsservice AB
Adrian Fredriksson, arbetsledare
076-103 51 90