Skårbyskolan

Kungsbacka växer så det knakar. För att möta det ökade behovet av skolplatser i norra Kungsbacka bygger vi Skårbyskolan i Björkris. I januari 2022 började vi bygga den nya skolan för cirka 600 elever.

Illustration av Skårbyskolan

Kort fakta

Område: Björkris
Detta bygger vi: ny grundskola
Entreprenör: Flodén Byggnads AB

Anpassade skollokaler och fullstor idrottshall

Skolbyggnaden blir på cirka 8 500 kvadratmeter och i fyra våningar. De nya lokalerna är utformade för dagens och framtidens undervisning och skolans behov. Det innebär bland annat att det kommer skapas så kallade "hubbar" där pedagoger och elever i de olika årskurserna samlas. Hubben ska vara en trygg bas i byggnaden där eleverna känner styrkan av att vara i sin enhet.

En fullstor, tillgänglighetsanpassad idrottshall med avgränsat rörelserum, med plats för 300 åskådare på läktaren ska byggas intill den nya skolbyggnaden. Utemiljön kommer utformas för att erbjuda eleverna inbjudande och trygga ytor för både lärande, rörelseglädje och avkoppling utomhus.

Effektivt samutnyttjande av lokaler

I planeringen av Skårbyskolan har stor hänsyn tagits till hur vissa av skolans lokaler ska kunna samnyttjas och användas utanför skoltid och vara till glädje för fler. Föreningar ska kunna boka lokaler på kvällar och helger, till exempel för idrott och möjlighet att använda idrottshallen för övernattning i samband med cuper eller någon av lärosalarna för specialämnen som hemkunskap, musik eller slöjd och bild.

Den fullstora idrottshallen skapar möjligheter för fler idrotter och det avgränsande rörelserummet blir ett komplement för mindre grupper. Läktaren skapar andra möjligheter vid evenemang.

Utemiljön är planerad och utformad för att kunna nyttjas för övriga kommuninvånare efter skoltid.

Klart till hösten 2023

Bygget av den nya skolbyggnaden, idrottshallen och utemiljön beräknas vara klart till hösten 2023. Då kommer skolan välkomna elever i årskurs 7–9 från Älvsåker- och Hedeområdet. Elever som idag tillhör Björkris skola fortsätter sin skolgång på Skårbyskolan när det blir dags att börja årskurs 4. Hedeskolan och Älvsåkerskolan blir från och med läsåret 2023-2024 skolor med elever från förskoleklass till årskurs 6.

Beräknad skolstart för elever i början av november

Slutbesiktningen av Skårbyskolans styrfunktioner är godkänd. Nu fortsätter förberedelserna för att elever, medarbetare och föreningsliv ska kunna flytta in i skolan och idrottshallen så snabbt som möjligt. Beräknad skolstart är i början av november för eleverna. Föreningslivet beräknas kunna flytta in tidigare än eleverna.

Här kan du läsa pressmeddelandet om att elever och medarbetare snart kan flytta in i Skårbyskolan Länk till annan webbplats.

Kort information

• Entreprenadkontrakt är skrivet med Flodén Byggnads AB.
• Kontraktssumman är på cirka 214 miljoner kronor.
• När Skårbyskolan är färdigbyggd kommer skolan kunna ta emot cirka 600 elever.

Bilden är endast ett exempel. Utformning kan komma att ändras under projektets gång.

Tidplan

  • Byggstart, våren 2022
  • Byggnation klart, hösten 2023