Trafikljus vid Resecentrum

Vi kommer att bygga ett trafikljus vid övergångsstället vid Resecentrum. Syftet är att underlätta för kollektivtrafiken.

Kort fakta

Adress: Storgatan 41
Detta bygger vi: nya ledningar och rör för belysning och fiber.
Område: Centrum

Aktuellt

Arbetet med trafikljuset utanför resecentrum är färdigställt.

Bakgrund

Resecentrum är en knutpunkt för kollektivtrafiken i centrala Kungsbacka. Vid resecentrum finns ett övergångsställe mellan stadshuset och resecentrum. Övergångsstället innebär väjningsplikt för motorfordonstrafik och det gör att bussarna har svårt att ta sig både till och från resecentrum. Därför bygger vi ett trafikljus vid övergångsstället. Syftet är att öka framkomligheten för bussarna som kommer att hålla tidtabellen bättre. I dagsläget avgår det 25–26 bussar från resecentrum under högtrafik och ungefär lika många ankommer under samma timme. Åtgärden kommer på så sätt spara mycket tid för alla de resenärer som sitter på bussarna.

I samband med arbetet med trafikljuset kommer vi också att förbättra tillgängligheten inom området. Vi kommer att lägga ledstråk för synskadade över hela övergångsstället samtidigt som vi jämnar ut hela övergångsstället så att det blir lättare att ta sig fram med exempelvis rullator eller barnvagnar.

Tidplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

  • 2022, inledde vi projektering, bland annat gjorde vi ansökningar om nödvändiga tillstånd och ledningsrätt.
  • Hösten 2022 var detaljprojektering klar.
  • Höst/vinter 2022 räknar vi att alla tillstånd är klara, ifall de inte överklagas.
  • Vinter/våren 2023 beräknar vi att påbörja arbetet med breddning av gång- och cykelbana.
  • Innan hösten 2023 beräknar vi att påbörja arbetet med trafikljuset.
  • Höst/vinter 2023 beräknar vi att arbetet projektet är klart.