Upphävande av detaljplan i Frillesås

Nu kan du tycka till!

Samråd pågår mellan 27 september och 14 oktober 2022.

Upphävande av detaljplan för att möjliggöra prövning av bygglov för enbostadshus.

Planområde för upphävande av detaljplan i Frillesås

Kort fakta

Fastighet: Frillesås-Rya 1:192 samt inom del av Frillesås-Rya 1:71
Användning: bostäder
Exploatör: privat fastighetsägare

Aktuellt

Nu kan du tycka till om detaljplaneförslag för upphävande av detaljplan inom del av fastighet Frillesås-rya 1:71 med flera i Frillesås. Samrådet pågår mellan 27 september och 14 oktober 2022. Handlingarna finns här på webben och i stadshusets entré.

Vi vill ha dina synpunkter skriftligen senast 14 oktober 2022. Vi ser gärna att du i första hand använder vår e-tjänst för att skicka in dina synpunkter.

När du lämnar synpunkt

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Läs mer om hur planprocessen går till: Planprocessen

Beskrivning

Byggnadsnämnden beslutade 2019 att ge uppdrag till samhällsbyggnadskontoret att pröva den begärda åtgärden genom ett upphävande av detaljplan inom fastighet Frillesås-Rya 1:192 samt inom del av Frillesås-Rya 1:71.

Dokument

Tidplan

  • Samråd, kvartal fyra 2022
  • Antagande, kvartal ett 2023

Adress

samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka