Upphävande av detaljplan i Frillesås

Upphävande av detaljplan för att möjliggöra prövning av bygglov för enbostadshus.

Planområde för upphävande av detaljplan i Frillesås

Kort fakta

Fastighet: Frillesås-Rya 1:192 samt inom del av Frillesås-Rya 1:71
Användning: bostäder
Exploatör: privat fastighetsägare

Aktuellt

Samrådet av detaljplaneförslag för upphävande av detaljplan inom del av fastighet Frillesås-rya 1:71 med flera i Frillesås har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

Byggnadsnämnden beslutade 2019 att ge uppdrag till samhällsbyggnadskontoret att pröva den begärda åtgärden genom ett upphävande av detaljplan inom fastighet Frillesås-Rya 1:192 samt inom del av Frillesås-Rya 1:71.

Dokument

Tidplan

  • Samråd, kvartal fyra 2022
  • Antagande, kvartal ett 2023