Utbyggnad av Frillesåsskolan

Kungsbacka växer och det gäller även vår sydligaste kommundel Frillesås. För att möta behovet att kunna ta emot fler elever har skolans kapacitet utökats från tidigare cirka 540 platser till 840 platser.

Illustration av hur Frillesåsskolan kan se ut i framtiden

Kort fakta

Fastighet: Frillesås-Rya 2:123
Detta har vi byggt: utbyggnad av skola
Kapacitet: 840 platser

Kök och matsal är ombyggda och skolgården upprustad

Skanska har fått uppdraget att bygga skolan. Byggnaden är cirka 3800 kvadratmeter och i två plan. Det har också skett en ombyggnad av skolkök, från mottagningskök till ett tillagningskök för 1 200 portioner och matsalen är utökad för att skapa en bra måltidsmiljö för alla elever. Upprustning av skolgård och en säker miljö runt skolbusshållplats för eleverna har också ingått i projektet. Budgeten för projektet har varit 120 miljoner kronor.

Lokaler där elever är trygga, trivs och lär

Utformandet av skolans lokaler utgår från vetenskap om vad som är viktigt för att skapa miljöer där elever är trygga, trivs och lär. Det innebär bland annat att så kallade ”hubbar” är framtagna, där pedagoger och elever i de olika årskurserna samlas. Hubben ska vara en trygg bas i byggnaden där eleverna känner styrkan av att vara i sin enhet.

Med hållbarhet i fokus

Kungsbacka kommun arbetar medvetet med hållbarhet utifrån flera perspektiv, socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Byggnationen av Frillesåsskolan ingår i en ny satsning på social hållbarhet under byggskedet, där man vill säkerställa att projektets påverkan på omgivningen blir så positiv som möjligt. Satsningen sker i samarbete med forskningsinstitutet RISE och Skanska.