VA-utbyggnad i Sandlyckan

Vi bygger ut vattenledning- och optonät mellan Snipen och Sandlyckan.

Illustration av hur Skårbyskolan skulle kunna se ut

Sträckan ingår i det större projektet med förstärkningar för att klara reservvattenkapacitet, men behöver även dimensioneras upp för att försörja kommande VA-utbyggnadsområde Släps–Högås och Hällesås med dricksvatten.

Tidplan

  • Projektering sommar–höst 2022
  • Ledningsrätt höst 2022
  • Upphandling vinter 2022
  • Utbyggnad sommar 2023–sommar 2024

Frågor om projektet

Fastighetsspecifika frågor besvaras per e-post eller telefon. Kom ihåg att lämna e-postadress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, adress och områdets namn tillsammans med din fråga.