VA-utbyggnad i Släps-Kullen

Vi bygger ut vatten- och avloppsanslutning i Släps-Kullen.

Vatten och avloppsutbyggnad vid Hamragårdsvägen

Vi kommer ansluta tre fastigheter till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet samtidigt som vi gör en utökning av sträckan på 45 meter för vatten- och tryckspillvattenledning för att möta fastighetsägarens och framtida behov.

Preliminär tidplan

Observera att tiderna är preliminära och kan komma att ändras.

  • Vi har sökt ledningsrätt hos Lantmäteriet.
  • Ledningsförrättningsmöte den 7 september 2022. Ärendenummer hos Lantmäteriet är N20625.
  • Byggstart: hösten 2022
  • Färdigställande: hösten 2022

Frågor om projektet

Fastighetsspecifika frågor besvaras per e-post eller telefon. Kom ihåg att lämna e-postadress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, adress och områdets namn tillsammans med din fråga.