VA-utbyggnad Snipen

Vi bygger ut vattenledning- och optonät mellan Snipen och Bolsheden.

Vatten och avloppsutbyggnad vid Hamragårdsvägen

För att försörja VA-utbyggnadsområde Släps-Högås och Hällesås med dricksvatten krävs förstärkning av vattenledningsnätet längs Lindomevägen mellan Snipen och Bolsheden och längs Bolshedens Industriväg.

I samband med förstärkning och omläggning av vattenledningen kommer vi att lägga om en tryckspillvattenledning.

Preliminär tidplan

Observera att tiderna är preliminära och kan komma att ändras.

  • Projektering våren–hösten 2022
  • Upphandling vintern 2022
  • Utbyggnad sommar 2023–sommar 2024
  • Ledningsrätt hösten 2022

Frågor om projektet

Fastighetsspecifika frågor besvaras per e-post eller telefon. Kom ihåg att lämna e-postadress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, adress och områdets namn tillsammans med din fråga.