VA-utbyggnad Voxlöv

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till 24 fastigheter i området Voxlöv.

Kort fakta

Område: Voxlöv
Projektnummer: 407
Detta planerar vi: vatten och avlopp

Aktuellt

Nämnden för Teknik har beslutat om nytt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvattenavlopp.

Kommunen ansvarar för vatten och avlopp först efter att:

  • Beslutet fastställts av kommunfullmäktige
  • Ledningsnätet har byggts ut och tagits i drift.

Fram till dess är vatten och avlopp fastighetsägarens ansvar.

Detaljplan för området

Planprogram för området finns och detaljplan kommer att påbörjas. Det kan påverka tidsplanen. Läs mer om planprogrammet för nordöstra Kungsbacka stad.

Tidplan

Tidplanen kommer att samordnas med detaljplanen. Observera att tider är preliminära och tidplanen kan komma att ändras. Om detaljplanen blir fördröjd innebär det att även vatten- och avloppsutbyggnaden blir fördröjd.

  • Förstudie: pågår och beräknas vara klar 2022
  • Detaljprojektering: Påbörjas 2023
  • Byggstart: beräknas bli under 2025
  • Anslutning: kan antas bli möjlig 1 - 3 år efter byggstart

Fördjupning av projektet

Nytt verksamhetsområde

Kartan visar fastigheter för vatten och avlopp i Voxlöv.

Lila markering på kartan visar efter beslut i kommunfullmäktige nytt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten.

Handlingar för möte Nämnden för Teknik den 2022-03-23 Pdf, 6 MB.

Inom verksamhetsområde för vatten och avlopp gäller kommunens vatten- och avloppstaxa Pdf, 300.9 kB. och Allmänna bestämmelser för användande av Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) Pdf, 278.5 kB..

Inför och efter utbyggnaden

Vi kommer att kontakta dig när det behövs i samråd inför VA-utbyggnaden om du bor i ett område för en förening, och inför utbyggnaden om du bor i övriga delar av verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Efter färdig utbyggnad i ett delområde meddelas en förbindelsepunkt för varje fastighet inom verksamhetsområdet och därefter faktureras taxans anläggningsavgifter till fastighetsägaren.

Om du har en fastighet utanför verksamhetsområdet är du efter utbyggnaden välkommen att ansöka om en avtalsanslutning till kommunalt vatten och spillvatten. Vid avtalsanslutning ansvarar fastighetsägaren själv för att bygga ledningar fram till anvisad förbindelsepunkt i det kommunala ledningsnätet.

Utredning av dagvatten

Området bedöms i nuläget inte ha ett behov av en kommunal avledning av dagvatten.

Möten

Digitalt möte om verksamhetsområde

Vi höll ett digitalt möte inför beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp 28 februari 2022.

Presentation informationsmöte om Voxlöv februari 2022 Pdf, 2.6 MB.

Inledande möte 2022

Vi höll ett digitalt informationsmöte 12 januari 2022.

Presentation informationsmöte om Voxlöv januari 2022 Pdf, 5.5 MB.

Platsbesök

Vi var på ett platsbesök i området i september 2021.

Onyttigbliven anläggning

Ersättning för onyttigbliven anläggning är inte aktuell om du som fastighetsägare vet om att det planeras en VA-utbyggnad i området inom cirka fem år. Läs mer om onyttigbliven anläggning.

Frågor om projektet

Fastighetsspecifika frågor besvaras per e-post eller telefon. Kom ihåg att lämna e-postadress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, adress och områdets namn tillsammans med din fråga.