Vägarbeten i innerstaden

Under vecka 36 till vecka 40 lägger vi ny asfalt på två av våra gator i innerstaden, Nygatan och Vallgatan.

Under hösten 2022 förnyade vi vatten- och avloppsledningarna under Nygatan och Vallgatan. Nu färdigställer vi det arbetet genom att asfaltera om och förbättra gångbanorna på dessa ställen.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär och vi kan behöva ändra på den.

Nygatan

Vi beräknar att arbetet med Nygatan håller på under hela vecka 36.

Vallgatan

Vi beräknar att arbetet med Vallgatan börjar på måndagen vecka 37 och sedan pågår fram till och med vecka 40.

Påverkan på trafiken

Arbetet på Nygatan

Måndagen den 4 september till den 8 september, vecka 36, kommer Kungsbacka kommun att påbörja arbetet med att justera gupp på Nygatan. Vägen kommer att vara avstängd i cirka 3–5 dagar. Under denan period så kommer det finnas orange hänvisningar för trafikflödet.

Kartöverblick som visar att Vallgatan är avstängd mellan Kyrkogatan och Västergatan.

Kartbild över området under arbetet med Nygatan.

Arbetet på Vallgtan

Under hela arbetet med Vallgatan kommer parkeringen närmast järnvägen att vara öppen, men vi behöver periodvis stänga några av parkeringarna längs med Vallgatan.

Under första perioden, vecka 37 och 38, kommer den östra parkeringen att vara öppen. Under andra perioden, vecka 39 och 40, kommer den västra parkeringen att vara öppen. De två mittersta parkeringarna kommer att vara avstängda både perioderna, alltså vecka 37–40.

Kartbilder över arbetsområdet. Kartan visar att Kyrkogatan under denna period är enkelriktad. Att den västra parkeringen längs med Vallgatan är avstängd vecka 37 och 38. De två mittersta parkeringarna är avstängda vecka 37 till 40. Den östra parkeringen är stängd vecka 39 och 40. Parkeringen närmast järnvägen är öppen som vanligt.

Kartbild över området under arbetet med Vallgatan