Vård- och omsorgsboende i Björkris

Byggnation av ett nytt vård- och omsorgsboende med 120 lägenheter i Björkris.

Illustration av hur vård- och omsorgsboendet skulle kunna se ut

Kort fakta

Fastighet: Skårby 12:1
Detta bygger vi: vård- och omsorgsboende med 120 lägenheter

Aktuellt

I Björkris har markarbeten påbörjats inför byggnation av ett nytt vård- och omsorgsboende med 120 lägenheter. Boendet beräknas vara färdigställt i december 2022.

Bakgrund

I Björkris planeras ett vård- och omsorgsboende med 120 platser inom fastigheten Skårby 12:1. Denna byggnation kräver nya gator samt en ny cirkulationsplats på Göteborgsvägen. Intill vårdboendet anläggs en mindre park samt parkeringar.

Planområdet ska varsamt kopplas samman med Björkris etapp 2.

Tidplan

  • Vård- och omsorgsboendet beräknas vara färdigställt i december 2022.
  • Byggnation av cirkulationsplats och lokalgator påbörjades i februari 2022 och beräknas bli klara hösten 2022.