Aktuella projekt

Här kan du ta del av det som planeras och byggs runt om i kommunen. Använd kartan eller de olika sökfunktionerna för att hitta det projekt du söker.

Sök bland alla aktuella projekt:

Filtrera resultatet

Geografiskt område
Kategori för projekt
Aktuell status för projektet

Tölöängar etapp 3

Nytt område i nordöstra Kungsbacka stad med bostäder, skola, förskola och idrottshall.

Planområde för Tölö ängar syd i Kungsbacka

Tölöängar syd

I planarbetet för Tölöängar syd planeras bostäder tillsammans med kommersiell och kommunal service.

Utbyggnad av Frillesåsskolan

Kungsbacka växer och det gäller även vår sydligaste kommundel Frillesås. För att möta behovet att kunna ta emot fler elever utökas skolans kapacitet …

Utbyggnad av Varlaskolan

Varlaskolan har byggts ut och byggts om för att möta behovet av fler platser för högstadieelever i Kungsbacka. Arbetet blev klart under våren 2022.

Utbyggnad av verksamheter i Varla

Detaljplanen syftar till att ge en ökad byggrätt för befintliga fastigheter och skapa en mer stadsmässig utformning av bebyggelse ut mot Varlavägen.

Utveckling av Gottskär

Förslag på utveckling är att se över möjligheterna att bygga ny båthamn, ett nytt sammanhängande bryggstråk, nya bostäder och bättre kommunikation fö…

Utveckling av Särö centrum

Särö centrum ska bli mer attraktivt, levande och tryggt med nya bostäder, förbättrad trafikmiljö och kollektivtrafik.

VA-utbyggnad Hamragårdsvägen

Kungsbacka kommun bygger ut vatten och avlopp till 22 fastigheter utmed och invid Hamragårdsvägen i Åsa.

VA-utbyggnad Kläppa

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till 22 fastigheter i området Kläppa utmed Ölmevallavägen, Stockalidsvägen och Kläppaväg…

VA-utbyggnad Släps Högås

Större delen av bebyggelsen i Släps Högås kommer att få anslutning till kommunalt vatten och spillvatten.

VA-utbyggnad Sönnerbergen

Kungsbacka kommun utreder för befintligt och kompletterande vatten och avlopp till 230 fastigheter i området Sönnerbergen.

VA-utbyggnad Voxlöv

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till 24 fastigheter i området Voxlöv.

VA-utbyggnad i Alafors

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till 88 fastigheter i området Alafors i Anneberg.

VA-utbyggnad i Buared

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till 55 fastigheter i området Buared.

VA-utbyggnad i Hagryd-Dala

Större delen av bebyggelsen i Hagryd-Dala och Sannå-Dala kommer att få anslutning till kommunalt vatten och spillvatten.

VA-utbyggnad i Lerberg

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till 28 fastigheter utmed Lerbergsvägen och anslutande gator i Anneberg.

VA-utbyggnad i Runsås

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till 207 fastigheter i området Runsås, Röda Holme och Abbelås.

VA-utbyggnad i Torred

Vatten- och avloppsanläggningar i Torred byggs av vår entreprenör Jord och Berg AB. Utbyggnaden påbörjades i mars 2020.

VA-utbyggnad i västra Hanhals

Utbyggnad av vatten- och avloppsanläggning i västra Hanhals. Området omfattar 129 fastigheter.

VA-utbyggnad i östra Hanhals

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till 36 fastigheter.

Verksamhetsområde i Bolsheden

Detaljplan för att utöka befintligt verksamhetsområde i Bolsheden i Kullavik.