Aktuella projekt

Här kan du ta del av det som planeras och byggs runt om i kommunen. Använd kartan eller de olika sökfunktionerna för att hitta det projekt du söker.

Sök bland alla aktuella projekt:

Filtrera resultatet

Geografiskt område
Kategori för projekt
Aktuell status för projektet
Planområde för verksamhetsområde i Varla

Nytt verksamhetsområde i Varla

Detaljplan för nybyggnation av verksamheter som efterfrågar bra skyltläge längs med E6 vid Norra Varla industriområde.

Ombyggnation av Iseråsskolan

Vi tar fram en detaljplan för att kunna bygga om Iseråsskolan i Onsala. Delar av de befintliga skollokalerna behöver rivas och byggas om. Den nya sko…

Ombyggnation av Kyrkskolan

I centrala Kungsbacka bygger vi om Kyrkskolan för daglig verksamhet.

Omlastningsstation i Duvehed

Kungsbacka växer och för att kunna ta hand om ett ökat mat- och restavfall bygger vi en modern, säker och robust omlastningsstation i Duvehed.

Parkgatan, nya avloppsledningar

Avloppsledningarna längst Parkgatan behöver förnyas och bytas ut.

Postgårdsvägen, vattenledningar och asfaltsbeläggning

Postgårdsvägen samt fem anslutande gator ska få ny asfaltsbeläggning. Vattenledningarna i de anslutande gatorna kommer att läggas om i samband med be…

Projekttävling Kungsbacka arena

Kungsbacka stad växer och nu satsar vi på en arena som ska fylla behoven av att kunna arrangera större idrottstävlingar och kulturevenemang. Genom en…

Planområde för Rya verksamhetsområde

Rya verksamhetsområde

Detaljplanen för att gör det möjligt för etablering av olika typer av verksamheter.

Planområde för Kyvik 5:333

Skolverksamhet och bostäder i Kyvik

Detaljplan för skolverksamhet, nya bostäder samt bevara kulturhistoriska värden på byggnad inom området i Kullavik.

Skårbyskolan

Kungsbacka växer så det knakar. För att möta det ökade behovet av skolplatser i norra Kungsbacka bygger vi Skårbyskolan i Björkris. I januari 2022 bö…

Spillvattenledning och pumpstation i Viken

I Viken bygger vi en tryckspillvattenledning och en ny pumpstation vid Södergårdsvägen. Spillvattenledningen byggs längs en sträcka på cirka 2,8 kilo…

Stadsdelen Valand

Valand ligger mitt i staden och består av sju kvarter med både bostäder, kontor och lokaler. Området är en central del i stadsomvandlingen.

Stockalid 1:4 utom plan

Nya detaljplaner för områden öster om Åsa station (Stockalid 1:4 och 1:39, Kläppa 1:12, 1:13 och 1:105 samt Stockalid 1:9).

Stockalids förskola

Kungsbacka växer och det gillar vi. För att möta det ökade behovet av förskoleplatser i Åsa bygger vi Stockalids förskola. I september 2023 började v…

Sydöstra centrum

I Sydöstra centrum föreslår vi en utveckling med blandad stadsbebyggelse. Områden med utrymme för fler bostäder, verksamheter, upplevelserika stråk o…

Säröhus

Detaljplanen ska pröva möjligheten för tillbyggnad av hotellets spaavdelning, utökade ytor för konferenslokaler samt nya hotellrum.

Så växer Åsa

I Åsa ska både invånare och besökare kunna njuta av närheten till havet, utbudet i centrum och de goda kommunikationerna vid stationen. De som bor hä…

Teaterparken

Bakom Kungsbacka Teater och Aranäsgymnasiet ligger Teaterparken. Vi vill nu, med enkla medel, utveckla denna park till en härlig mötesplats.

Tennishall i Björkris

Kungsbacka tennisklubb planerar att bygga en ny tennishall i Björkris.

Övergångstället till resecentrum.

Trafikljus vid resecentrum

Vi kommer att bygga ett trafikljus vid övergångsstället vid Resecentrum. Syftet är att underlätta för kollektivtrafiken.

Tölöängar etapp 3

Fortsättning av utvecklingen i Tölö ängar i nordöstra Kungsbacka stad med bostäder, utbildningslokaler och idrottshall.