Aktuella projekt

Här kan du ta del av det som planeras och byggs runt om i kommunen. Använd kartan eller de olika sökfunktionerna för att hitta det projekt du söker.

Sök bland alla aktuella projekt:

Filtrera resultatet

Geografiskt område
Kategori för projekt
Aktuell status för projektet

Verksamhetsområde i norra Varla

I norra Varla tar vi fram en detaljplanen för att göra det möjligt för utveckling av kontor, verksamheter och industri.

Verksamhetsområde i Äskatorp

Verksamhetsområde i närhet av Fjärås station, med ett bra transportläge och exponering mot E6.

Vård- och omsorgsboende i Björkris

Byggnation av ett nytt vård- och omsorgsboende med 120 lägenheter i Björkris.

Planområde för Åsa centrum etapp 1.

Åsa centrum etapp 1

Detaljplanen för Åsa centrum etapp 1 ger som förslag att bygga bostäder, utveckla kulturmiljön inom planområdet och använda banvallen som gång- och c…

Planområde för Åsa centrum etapp 2

Åsa centrum etapp 2

Detaljplanen är den andra etappen i utvecklingen av Åsa centrum. Genom detaljplanearbetet ska vi utreda möjlighet för utveckling av Åsa centrum genom…

Planområde för Åsaberg

Åsaberg

Nu arbetar vi med att ta fram ett planförslag över Åsaberg. Förslaget innebär bland annat att området kan bli bebyggt med bostäder i form av flerbost…