Aktuella projekt

Här kan du ta del av det som planeras och byggs runt om i kommunen. Använd kartan eller de olika sökfunktionerna för att hitta det projekt du söker.

Sök bland alla aktuella projekt:

Filtrera resultatet

Geografiskt område
Kategori för projekt
Aktuell status för projektet

Vatten- och avloppsutbyggnad i i Släps-Kullen

Vi bygger ut vatten- och avloppsanslutning i Släps-Kullen.

Vatten- och avloppsutbyggnad i västra Hanhals

Utbyggnad av vatten- och avloppsanläggning i västra Hanhals. Området omfattar 129 fastigheter.

Vatten- och avloppsutbyggnad i östra Hanhals

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till 36 fastigheter.

Verksamhetslokaler i norra Hede industriområde

Genom en ny detaljplan utreder vi möjligheten till industriverksamheter och kontor samt besöks- och idrottsändamål inom fastigheten Hede 3:12 i norra…

Verksamhetsområde i Bolsheden

Detaljplan för att utöka befintligt verksamhetsområde i Bolsheden i Kullavik.

Verksamhetsområde i norra Varla

I norra Varla tar vi fram en detaljplanen för att göra det möjligt för utveckling av kontor, verksamheter och industri.

Verksamhetsområde i Äskatorp

Verksamhetsområde i närhet av Fjärås station, med ett bra transportläge och exponering mot E6.

Voxlöv norra

I Voxlöv norra planerar vi för nya bostäder, verksamhetslokaler och skola. Området är en del av utvecklingen av nordöstra Kungsbacka stad.

Vård- och omsorgsboende i Björkris

Byggnation av ett nytt vård- och omsorgsboende med 120 lägenheter i Björkris.

Planområde för Åsa centrum etapp 1.

Åsa centrum etapp 1

Detaljplanen för Åsa centrum etapp 1 ger som förslag att bygga bostäder, utveckla kulturmiljön inom planområdet och använda banvallen som gång- och c…

Planområde för Åsa centrum etapp 2

Åsa centrum etapp 2

Detaljplanen är den andra etappen i utvecklingen av Åsa centrum. Genom detaljplanearbetet ska vi utreda möjlighet för utveckling av Åsa centrum genom…

Planområde för Åsaberg

Åsaberg

Nu arbetar vi med att ta fram ett förslag på planprogram över Åsaberg. Förslaget innebär bland annat att området kan bli bebyggt med bostäder i form …

Ölmevallaskolan i Åsa

Detaljplan för ny skola i norra delen av Åsa.