Aktuella projekt

Här kan du ta del av det som planeras och byggs runt om i kommunen. Använd kartan eller de olika sökfunktionerna för att hitta det projekt du söker.

Sök bland alla aktuella projekt:

Filtrera resultatet

Geografiskt område
Kategori för projekt
Aktuell status för projektet

Bostäder på Tingberget

Detaljplan för om- och nybyggnation av bostäder på Tingberget. Området ligger i västra infarten till Kungsbacka stad.

Breddning av gång- och cykelväg vid Göteborgsvägen

Mellan augusti och november kommer vi att bredda gång- och cykelvägen vid Göteborgsvägen. Vi bygger också cykelöverfarter vid korsningspunkter med bi…

Bullerskydd i Tölö

Kungsbacka kommun planerar att bygga ett bullerskydd vid en del av Söderåleden och Hällingsjövägen.

Dagvattenavledning i Åsa

Kungsbacka kommun arbetar för att förbättra avledningen av dagvatten i Åsa centrum.

Detaljplan för utveckling av reningsverk och värmeverk

Vi planerar för att de befintliga verksamheterna Hammargårds reningsverk och Statkraft värmeverk ska kunna utvecklas.

Duvehed verksamhetsområde

Verksamhetsområde för ytkrävande verksamheter. Ett bra transportläge och exponeringsmöjlighet med närhet till E6:an.

Planområde för bostäder inom Särö 1.440

Enbostadshus i Särö

Genom detaljplan för Särö 1:440 ser vi över möjligheterna för fler bostäder inom fastigheten.

Framtidens avloppsrening i Kungsbacka

Vi skapar en renare, friskare Kungsbackafjord med framtidens avloppsrening. Utbyggnaden av Hammargårds reningsverk är Kungsbackas enskilt största sat…

Gottskärs hamn

Detaljplan för utveckling av småbåtshamnen i Gottskärs hamn. En del av utvecklingen av Gottskär.

Gång- och cykelbro på Inlagsleden

Många undrar varför det inte finns en gång- och cykelväg på Inlagsledens bro över järnvägen mellan stadsdelarna Kolla parkstad och Södercity i södra …

Gång- och cykelväg längs Vallbyvägen

Kungsbacka kommun planerar i samarbete med Trafikverket för en utbyggnad av en gång- och cykelväg längs väg 934, Vallbyvägen, delen Varbergsvägen-Fjä…

Gång- och cykelväg längs Varbergsvägen

Kungsbacka kommun planerar i samarbete med Trafikverket för en utbyggnad av en gång- och cykelväg längs Varbergsvägen, på delen Torkelstorpvägen-Hanh…

Hamnkrogen i Gottskär

Detaljplan för att göra det möjligt att bygga bostäder, lokaler, restaurang och småbåtshamn i Gottskär.

Planområde för hamnverksamhet i Inlag

Hamnverksamhet och utveckling av å-stråket i Inlag

Utveckling av området närmast Kungsbackaån med ytor för rekreation och båtförvaring med mera. Marken ägs av Kungsbacka kommun.

Planområde för Hedeleden och Klippebergen

Hedeleden och Klippebergen

Detaljplan för planering av förbindelse mellan Hällingsjövägen och Hede station samt bevara rekreationsområdet i Klippebergen.

Kapareskolan, ändring av detaljplan

Ändring av detaljplan för att göra det möjligt för fler utbildningslokaler för Kapareskolan i Onsala.

Planområde för Klovstens verksamhetsområde

Klovsten verksamhetsområde

Vi planerar för ett nytt verksamhetsområde i utkanten av Kungsbacka stad med bra exponeringsläge ut mot E6:an.

Kolla Parkstad

Kolla Parkstad är ett av de det största bostadsprojektet i Kungsbacka stad med över 1 100 bostäder.

Kolla å-promenad

Vi vill skapa ett mer attraktivt och tillgängligt stråk längs ån. Genom att ge platsen en mer omsorgsfull utformning förväntas området också upplevas…

Kungsbacka arena

Arenan ska bli en viktig mötesplats i vår växande stad för både invånare som besökare. Den ska ge möjligheter för bollsport på elitnivå och större ev…

Kungsbacka sjukhus

Detaljplan för om- och tillbyggnation av Kungsbacka sjukhus.