Aktuella projekt

Här kan du ta del av det som planeras och byggs runt om i kommunen. Använd kartan eller de olika sökfunktionerna för att hitta det projekt du söker.

Sök bland alla aktuella projekt:

Filtrera resultatet

Geografiskt område
Kategori för projekt
Aktuell status för projektet

Kungsbacka sportcenter & Aranäs stadsdel

En kreativ stadsdel i Kungsbacka med plats för upplevelser, rörelse och möten. Här finns ett nytt badhus med Idrottsparken utanför, en ny skola och s…

Kvarteret Banken

Kvarteret Banken på Kungsbacka torg ska utvecklas samtidigt som kulturhistoriska byggnader ska bevaras. Den så kallade Brända tomten ska bebyggas med…

En tidig skiss av hur Kvarteret Ejdern skulle kunna se ut

Kvarteret Ejdern

En levande stadsdel mitt i stan. Här skapar vi möjlighet för att utveckla nya kvarter med plats för restauranger, centrala bostäder och mötesplatser …

Planområde för kvarteret Gjutaren och Liljan

Kvarteret Gjutaren och Liljan

Detaljplanen syftar till att omvandla verksamhetsområdet till en blandad stadsbebyggelse med nya bostäder, ny skola och förskola samt utveckling av e…

Lunnaberg, ändring av detaljplan

Ändring av detaljplan för bostäder inom området Lunnaberg i Vallda.

Mariedalskrysset

Detaljplan som skapar förutsättningar för ett lokalt centrum i Onsala med arbetsplatser, service och handel.

Markreserv för skola i Heberg

Markreserv för skola i Heberg, Vallda.

Nordöstra Kungsbacka stad

Utveckling av nordöstra Kungsbacka stad med bostäder, ny skola, trafikled och rekreationsområde.

Norra Kyvik- och Ekekullsområdet

Utifrån ett godkänt planprogram tar vi fram detaljplan för området, för både bostäder och naturområden.

Planområde för verksamhetsområde i Varla

Nytt verksamhetsområde i Varla

Detaljplan för nybyggnation av verksamheter som efterfrågar bra skyltläge längs med E6 vid Norra Varla industriområde.

Omlastningsstation i Duvehed

Kungsbacka växer och för att kunna ta hand om ett ökat mat- och restavfall har vi sett ett behov av att hitta nya ytor för att bygga en modern, säker…

Parkering i Aranäs

Kungsbacka kommun bygger 86 nya parkeringsplatser öster och söder om parkeringshuset Linden.

Planändring för Coop vid Kung Frilles torg

Detaljplan som gör det möjligt för Coop vid Kung Frilles torg att bygga ut på höjden.

Postgårdsvägen, vattenledningar och asfaltsbeläggning

Postgårdsvägen samt fem anslutande gator ska få ny asfaltsbeläggning. Vattenledningarna i de anslutande gatorna kommer att läggas om i samband med be…

Planområde för Rya verksamhetsområde

Rya verksamhetsområde

Detaljplanen för att gör det möjligt för etablering av olika typer av verksamheter.

Planområde för Kyvik 5:333

Skolverksamhet och bostäder i Kyvik

Detaljplan för skolverksamhet, nya bostäder samt bevara kulturhistoriska värden på byggnad inom området i Kullavik.

Skårbyskolan

Kungsbacka växer så det knakar. För att möta det ökade behovet av skolplatser i norra Kungsbacka bygger vi Skårbyskolan i Björkris. I januari 2022 bö…

Spillvattenledning och pumpstation i Viken

I Viken bygger vi en tryckspillvattenledning och en ny pumpstation vid Södergårdsvägen. Spillvattenledningen byggs längs en sträcka på cirka 2,8 kilo…

Stadsdelen Valand

Valand ligger mitt i staden och består av sju kvarter med både bostäder, kontor och lokaler. Området är en central del i stadsomvandlingen.

Stockalid 1:4 utom plan

Nya detaljplaner för områden öster om Åsa station (Stockalid 1:4 och 1:39, Kläppa 1:12, 1:13 och 1:105 samt Stockalid 1:9).

Sydöstra centrum

I Sydöstra centrum föreslår vi en utveckling med blandad stadsbebyggelse. Områden med utrymme för fler bostäder, verksamheter, upplevelserika stråk o…