Aktuella projekt

Här kan du ta del av det som planeras och byggs runt om i kommunen. Använd kartan eller de olika sökfunktionerna för att hitta det projekt du söker.

Sök bland alla aktuella projekt:

Filtrera resultatet

Nu kan du tycka till!
Geografiskt område
Kategori för projekt
Aktuell status för projektet

Anneberg centrum

Här planerar vi för ett centrum i Anneberg med bland annat bostäder, service, vård- och omsorgsboende, förskola, bostäder med särskild service och pa…

Aranäs etapp 3

Aranäs stadsdel är en strategisk stadsförnyelse som berör stora delar av södra Kungsbacka stad. I Aranäs etapp 3 blir det centrala bostäder och verks…

Aranäs etapp 4

Utbyggnaden av Aranäs stadsdel är en omfattande stadsförnyelse i Kungsbacka stads södra delar. I Aranäs etapp 4 blir det bostäder och verksamhetsloka…

Planområde för utbyggnad av Arendalsleden-Varlavägen

Arendalsleden-Varlavägen, breddning av väg

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för en breddning av Varlavägen och på så sätt skapa förutsättningar för en bättre trafiksituation och…

Björkris etapp 2

Här planerar vi för fler bostäder, skola och förskola i stadsdelen Björkris, i norra delen av Kungsbacka.

Bolsheden - Släps Högås

Vi bygger ut en ny vattenledning och bredband mellan Bolsheden och Släps Högås.

Bostäder i Algusered, Särö

Detaljplan för bostäder i Algusered i Särö är klar. Byggherre är Eksta.

Bostäder i Bolsheden

Detaljplan för att göra det möjligt för nya bostäder i Bolsheden, Kullavik.

Planområde för bostäder i Bukärr

Bostäder i Bukärr

Efterfrågan av bostäder i Kungsbacka kommun är stor. Ny detaljplan för att möjliggöra 10 till 20 nya bostäder i närheten av Särö centrum.

Bostäder i Bukärrsgården

Genom en detaljplan prövar vi möjligheten att ordna bostäder inom det kvarter som tidigare inrymde äldreboendet Bukärrsgården.

Planområde för nya bostäder i Hjälm

Bostäder i Hjälm

Detaljplan för nya bostäder i form av 10-15 småhus i Hjälm.

Bostäder i Kläppa

Detaljplan för bostadsområde i Kläppa.

Planområde för Nötegång i Särö

Bostäder i Nötegång

Vi planerar för nytt bostadsområde med god närhet till Särö centrum, kollektivtrafik, förskola och skola.

Planområde för bostäder i Rågelund

Bostäder i Rågelund

Här planerar vi för nytt bostadsområde med god närhet till Frillesås centrum.

Bild över befintliga hus i Skårby i Anneberg.

Bostäder i Skårby

Här planerar vi för att göra det möjligt att göra om tillfälliga bostäder till permanenta. Området kompletteras även med nya bostäder.

Planområde för nya bostäder i Spårhaga

Bostäder i Spårhaga

Planering för nya bostäder i Spårhaga i form av radhus eller parhus.

Planområde för Särö 1.504

Bostäder i Särö

Detaljplan för Särö 1:504 som gör det möjligt för fler bostäder genom indelning av redan befintliga byggnader till flera bostadslägenheter.

Bostäder i Särögården

Genom en detaljplan prövar vi möjligheten att bygga bostäder nära Särö centrum, bland annat ett boende med särskild service.

Planområde för Sintorp 4.26 i Vallersvik, Frillesås.

Bostäder i Vallersvik

Detaljplan för nytt bostadsområde i Frillesås.

Bostäder i södra Kungsbacka stad

Ny detaljplan för bostäder inom Kungsbacka 6:8 i södra Kungsbacka stad.

Bostäder och förskola i Bostället

Här planerar för ett nytt bostadsområde och förskola med god närhet till skola, kollektivtrafik och Frillesås centrum. Detaljplanen har vunnit laga k…