Aktuella projekt

Här kan du ta del av det som planeras och byggs runt om i kommunen. Använd kartan eller de olika sökfunktionerna för att hitta det projekt du söker.

Sök bland alla aktuella projekt:

Filtrera resultatet

Nu kan du tycka till!
Geografiskt område
Kategori för projekt
Aktuell status för projektet

Bostäder och förskola i Stockalid

Detaljplanen för bostäder och förskola i Stockalid i Åsa är en del av planprogrammet för Stockalid Kläppa.

Bild över byggnationen av Vallbyn i Fjärås

Bostäder och förskola i Vallbyn

Detaljplan för nytt bostadsområde och förskola i Fjärås. Bostadsområdet Vallbyn är under uppbyggnad.

Bostäder på Tingberget

Detaljplan för om- och nybyggnation av bostäder på Tingberget. Området ligger i västra infarten till Kungsbacka stad.

Bostäder vid Hagenvägen söder om Kullavik

Här planerar vi för nya bostäder.

Bullerskydd i Tölö

Kungsbacka kommun planerar att bygga ett bullerskydd vid en del av Söderåleden och Hällingsjövägen.

Dagvattenavledning i Åsa

Kungsbacka kommun arbetar för att förbättra avledningen av dagvatten i Åsa centrum.

Dagvattenledning i Örsviken

Kungsbacka kommun gör en förstärkning av dagvattensystem på Örsviksvägen

Detaljplan för Kungsbacka arena

Arenan ska bli en viktig mötesplats i vår växande stad för både invånare som besökare. Den ska ge möjligheter för bollsport på elitnivå och större ev…

Detaljplan för utveckling av reningsverk och värmeverk

Genom detaljplan möjliggör vi för utveckling av befintligt reningsverk och värmeverk.

Detaljplan för ändring av huvudmannaskap i Åsa

Detaljplan för ändring av huvudmannaskap för att möjliggöra utbyggnad av svackdiken i delar av Åsa.

Detaljplan, verksamhetsområde i Hede

Detaljplan för att kunna använda del av området till att skapa en väg.

Drivmedelstation i Almedal, Frillesås

Genom en detaljplan prövar vi möjligheten att etablera en drivmedelsstation inom planområdet.

Duvehed verksamhetsområde

Verksamhetsområde för ytkrävande verksamheter. Ett bra transportläge och exponeringsmöjlighet med närhet till E6:an.

Emmavägen och Vitabergsvägen, nya vatten- och avloppsledningar

Avloppsledningarna längst Vitabergsvägen och Emmavägen i Åsa förnyas och bytas ut under 2022.

Planområde för bostäder inom Särö 1.440

Enbostadshus i Särö

Genom detaljplan för Särö 1:440 ser vi över möjligheterna för fler bostäder inom fastigheten.

Framtidens avloppsrening i Kungsbacka

Vi skapar en renare, friskare Kungsbackafjord med framtidens avloppsrening. Utbyggnaden av Hammargårds reningsverk är Kungsbackas enskilt största sat…

Förskola i Gräskärr

Detaljplan för ny förskola i sydvästra delen av Kungsbacka stad.

Förstärkningsåtgärder vid Kungsbackaån

Vi utreder och planerar för förstärkningar vid Kungsbackaån.

Gång- och cykelväg längs Vallbyvägen

Kungsbacka kommun bygger i samarbete med Trafikverket en gång- och cykelväg längs väg 934, Vallbyvägen, delen Varbergsvägen-Fjärås.

Gång- och cykelväg längs Varbergsvägen

Kungsbacka kommun planerar i samarbete med Trafikverket för en utbyggnad av en gång- och cykelväg längs Varbergsvägen, på delen Torkelstorpvägen-Hanh…

Gång- och cykelväg på Inlagsleden

Många undrar varför det inte finns en gång- och cykelväg på Inlagsledens bro över järnvägen mellan stadsdelarna Kolla parkstad och Södercity i södra …