Aktuella projekt

Här kan du ta del av det som planeras och byggs runt om i kommunen. Använd kartan eller de olika sökfunktionerna för att hitta det projekt du söker.

Sök bland alla aktuella projekt:

Filtrera resultatet

Nu kan du tycka till!
Geografiskt område
Kategori för projekt
Aktuell status för projektet

Hallabäcksparken

Kungsbacka kommun planerar att rusta upp och utveckla Hallabäcksparken i Varla med bland annat en ny gång- och cykelbro över Kungsbackaån.

Hamnkrogen i Gottskär

Detaljplan för att göra det möjligt att bygga bostäder, lokaler, restaurang och småbåtshamn i Gottskär.

Planområde för hamnverksamhet i Inlag

Hamnverksamhet och utveckling av å-stråket i Inlag

Utveckling av området närmast Kungsbackaån med ytor för rekreation och båtförvaring med mera. Marken ägs av Kungsbacka kommun.

Hede Fashion Outlet, utbyggnad

Genom en detaljplan prövar vi möjligheten att utöka Hede Fashion Outlet med lokaler för handel, kontor, verksamheter samt ett parkeringshus.

Planområde för Hedeleden och Klippebergen

Hedeleden och Klippebergen

Detaljplan för planering av förbindelse mellan Hällingsjövägen och Hede station samt bevara rekreationsområdet i Klippebergen.

Kapareskolan, ändring av detaljplan

Ändring av detaljplan för att göra det möjligt för fler utbildningslokaler för Kapareskolan i Onsala.

Planområde för Klovstens verksamhetsområde

Klovsten verksamhetsområde

Vi planerar för ett nytt verksamhetsområde i utkanten av Kungsbacka stad med bra exponeringsläge ut mot E6:an.

Kolla Parkstad

Kolla Parkstad är ett av de det största bostadsprojektet i Kungsbacka stad med över 1 100 bostäder.

Kungsbacka Arena

Kungsbacka arena väntas stå klar 2027 och blir en viktig mötesplats i vår växande stad. Här kommer det finnas möjligheter för både elitidrott, större…

Kungsbacka sjukhus

Detaljplan för om- och tillbyggnation av Kungsbacka sjukhus.

Kungsbacka sportcenter & Aranäs stadsdel

En kreativ stadsdel i Kungsbacka med plats för upplevelser, rörelse och möten. Här finns ett nytt badhus med Idrottsparken utanför, en ny skola och s…

Kungsbackas Vattentjänstplan

Vid årsskiftet 2022/2023 trädde förändringar i lagen om allmänna vattentjänster i kraft efter beslut i riksdagen. En av ändringarna i lagen innebär e…

Kvarteret Banken

Kvarteret Banken på Kungsbacka torg ska utvecklas samtidigt som kulturhistoriska byggnader ska bevaras. Den så kallade Brända tomten ska bebyggas med…

En tidig skiss av hur Kvarteret Ejdern skulle kunna se ut

Kvarteret Ejdern

En levande stadsdel mitt i stan. Här skapar vi möjlighet för att utveckla nya kvarter med plats för restauranger, centrala bostäder och mötesplatser …

Planområde för kvarteret Gjutaren och Liljan

Kvarteret Gjutaren och Liljan

Detaljplanen syftar till att omvandla verksamhetsområdet till en blandad stadsbebyggelse med nya bostäder, utbildningslokaler och kommersiella lokale…

Lunnaberg, ändring av detaljplan

Ändring av detaljplan för bostäder inom området Lunnaberg i Vallda.

Mariedalskrysset

Detaljplan som skapar förutsättningar för ett lokalt centrum i Onsala med arbetsplatser, service och handel.

Markreserv för skola i Heberg

Markreserv för skola i Heberg, Vallda.

Nordöstra Kungsbacka stad

Utveckling av nordöstra Kungsbacka stad med bostäder, ny skola, trafikled och rekreationsområde.

Norra Kyvik- och Ekekullsområdet

Utifrån ett godkänt planprogram tar vi fram detaljplan för området, för både bostäder och naturområden.

Nya Klockaregårdens förskola

Kungsbacka växer och det gillar vi. För att möta det ökade behovet av förskoleplatser i Frillesås bygger vi Nya Klockaregårdens förskola. I september…