Aktuella projekt

Här kan du ta del av det som planeras och byggs runt om i kommunen. Använd kartan eller de olika sökfunktionerna för att hitta det projekt du söker.

Sök bland alla aktuella projekt:

Filtrera resultatet

Nu kan du tycka till!
Geografiskt område
Aktuell status för projektet
Kategori för projektet
 • Kungsbacka sjukhus

  Pågående planering

  Detaljplan för om- och tillbyggnation av Kungsbacka sjukhus.

 • Ombyggnation av Iseråsskolan

  Pågående planering

  Vi tar fram en detaljplan för att kunna bygga om Iseråsskolan i Onsala. Delar av de befintliga skollokalerna behöver rivas och byggas om. Den nya sko...

 • Tölöängar syd

  Pågående planering

  I planarbetet för Tölö ängar syd planeras bostäder tillsammans med en mindre centrumbildning med närservice.

 • Hamnverksamhet och utveckling av å-stråket i Inlag

  Pågående planering

  Utveckling av området närmast Kungsbackaån med ytor för rekreation och båtförvaring med mera. Marken ägs av Kungsbacka kommun.

 • Framtidens avloppsrening i Kungsbacka

  Pågående planering

  Vi skapar en renare, friskare Kungsbackafjord med framtidens avloppsrening. Utbyggnaden av Hammargårds reningsverk är Kungsbackas enskilt största sat...

 • Gång- och cykelväg längs Vallbyvägen

  Pågående planering

  Kungsbacka kommun bygger i samarbete med Trafikverket en gång- och cykelväg längs väg 934, Vallbyvägen, delen Varbergsvägen-Fjärås.

 • Utbyggnad av verksamheter i Varla

  Pågående planering

  Detaljplanen syftar till att ge en ökad byggrätt för befintliga fastigheter och skapa en mer stadsmässig utformning av bebyggelse ut mot Varlavägen.

 • Dagvattenavledning i Åsa

  Pågående planering

  Kungsbacka kommun arbetar för att förbättra avledningen av dagvatten i Åsa centrum.

 • Vatten- och avloppsutbyggnad i Alafors

  Förstudie

  Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till 88 fastigheter i området Alafors i Anneberg.

 • Tennishall i Björkris

  Pågående planering

  Kungsbacka kommun har startat arbetet med att ta fram en detaljplan för tennisverksamhet inom fastigheten Skårby 3:4 i Björkris, Kungsbacka stad.

 • Detaljplan för utveckling av reningsverk och värmeverk

  Pågående planering

  Genom detaljplan möjliggör vi för utveckling av befintligt reningsverk och värmeverk.

 • Ändring av detaljplan för bostäder inom Bångsbo 1:30

  Pågående planering

  Ändring av befintlig detaljplan S72 för bostäder inom Bångsbo 1:30 med flera.

 • Planområde för bostäder i Bukärr

  Bostäder i Bukärr

  Pågående planering

  Efterfrågan av bostäder i Kungsbacka kommun är stor. Ny detaljplan för att möjliggöra 10 till 20 nya bostäder i närheten av Särö centrum.

 • Kungsbacka Arena

  Pågående planering

  Kungsbacka arena väntas stå klar 2028 och blir en viktig mötesplats i vår växande stad. Här kommer det finnas möjligheter för både elitidrott, större...

 • Bostäder i Bolsheden

  Pågående planering

  Detaljplan för att göra det möjligt för nya bostäder i Bolsheden, Kullavik.

 • Planområde för Rya verksamhetsområde

  Rya verksamhetsområde

  Pågående planering

  Detaljplanen för att gör det möjligt för etablering av olika typer av verksamheter.

 • Ändring av detaljplan inom Malevik 1:41

  Pågående planering

  Ändring av detaljplan för att möjliggöra för en tillbyggnad av befintligt bostadshus.

 • Utveckling av Kungsbacka torg

  Öppet för synpunkter Förstudie Pågående planering

  Kungsbacka kommun ska utveckla Kungsbacka Torg för att förbättra upplevelsen för våra invånare och besökare.

 • Förstärkning av vallar mot Kungsbackaån

  Pågående planering

  Vi planera att förstärka skyddet mot Kungsbackaån. I Signeskulle bygger vi en permanent jordvall, och vi förlänger beredskapsutrustning i form av mob...

 • Vatten och avloppsutbyggnad i Tollesbur syd

  Förstudie

  Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till cirka 14 fastigheter i Kullavik vid Tollesbur syd.

 • Vatten och avloppsutbyggnad i Rygga

  Förstudie

  Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till cirka 44 fastigheter i VA-utbyggnadsområde 504 Rygga i Fjärås.