Aktuella projekt

Här kan du ta del av det som planeras och byggs runt om i kommunen. Använd kartan eller de olika sökfunktionerna för att hitta det projekt du söker.

Sök bland alla aktuella projekt:

Filtrera resultatet

Geografiskt område
Kategori för projekt
Aktuell status för projektet

Tölöängar etapp 3

Nytt område i nordöstra Kungsbacka stad med bostäder, skola, förskola och idrottshall.

Tölöängar syd

I planarbetet för Tölö ängar syd planeras bostäder tillsammans med en mindre centrumbildning med närservice.

Upphävande av detaljplan i Frillesås

Upphävande av detaljplan för att möjliggöra prövning av bygglov för enbostadshus.

Utbyggnad av verksamheter i Varla

Detaljplanen syftar till att ge en ökad byggrätt för befintliga fastigheter och skapa en mer stadsmässig utformning av bebyggelse ut mot Varlavägen.

Utveckling av Gottskär

Förslag på utveckling är att se över möjligheterna att bygga ny båthamn, ett nytt sammanhängande bryggstråk, nya bostäder och bättre kommunikation fö…

Utveckling av Särö centrum

Särö centrum ska bli mer attraktivt, levande och tryggt med nya bostäder, förbättrad trafikmiljö och kollektivtrafik.

Utveckling av park och lekplats i Björkris

Björkris växer. För att tillgodose det ökade behovet av rekreation och lek behöver parken utvecklas. Vi vill nu, med enkla medel, utveckla parken i B…

VA-förnyelse i Onsala

Vi planerar att förnya dricksvattennätet för en fortsatt säker leverans av dricksvatten i Onsala.

Vatten- och avloppsutbyggnad Hamragårdsvägen

Kungsbacka kommun bygger ut vatten och avlopp till 22 fastigheter utmed och invid Hamragårdsvägen i Åsa.

Vatten- och avloppsutbyggnad Kläppa

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till 22 fastigheter i området Kläppa utmed Ölmevallavägen, Stockalidsvägen och Kläppaväg…

Vatten- och avloppsutbyggnad Släps Högås

Vi kommet att ansluta större delen av fastigheterna i Släps Högås till kommunalt vatten och spillvatten.

Vatten- och avloppsutbyggnad Sönnerbergen

Kungsbacka kommun utreder för befintligt och kompletterande vatten och avlopp till 230 fastigheter i området Sönnerbergen.

Vatten- och avloppsutbyggnad i Alafors

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till 88 fastigheter i området Alafors i Anneberg.

Vatten- och avloppsutbyggnad i Buared

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till 55 fastigheter i området Buared.

Vatten- och avloppsutbyggnad i Hagryd-Dala

Större delen av bebyggelsen i Hagryd-Dala och Sannå-Dala kommer att få anslutning till kommunalt vatten och spillvatten.

Vatten- och avloppsutbyggnad i Lerberg

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till 28 fastigheter utmed Lerbergsvägen och anslutande gator i Anneberg.

Vatten- och avloppsutbyggnad i Runsås

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till 207 fastigheter i området Runsås, Röda Holme och Abbelås.

Vatten- och avloppsutbyggnad i Sandlyckan

Vi bygger ut vattenledningar och bredband mellan Snipen och Sandlyckan.

Vatten- och avloppsutbyggnad i Snipen

Vi bygger ut vattenledningar och bredband mellan Snipen och Bolsheden.

Vatten- och avloppsutbyggnad i Torred

Vatten- och avloppsanläggningar i Torred byggs av vår entreprenör Jord och Berg AB. Utbyggnaden påbörjades i mars 2020.

Vatten- och avloppsutbyggnad i Tölö ängar

Vi bygger ut vattenledningar till det kommande området Tölö ängar, i nordöstra Kungsbacka.