Aktuella projekt

Här kan du ta del av det som planeras och byggs runt om i kommunen. Använd kartan eller de olika sökfunktionerna för att hitta det projekt du söker.

Sök bland alla aktuella projekt:

Filtrera resultatet

Nu kan du tycka till!
Geografiskt område
Kategori för projekt
Aktuell status för projektet

Tölöängar etapp 3

Fortsättning av utvecklingen i Tölö ängar i nordöstra Kungsbacka stad med bostäder, utbildningslokaler och idrottshall.

Tölöängar syd

I planarbetet för Tölö ängar syd planeras bostäder tillsammans med en mindre centrumbildning med närservice.

Upphävande av detaljplan i Fjärås

Upphäva av befintlig detaljplan för järnvägsändamål.

Utbyggnad av verksamheter i Varla

Detaljplanen syftar till att ge en ökad byggrätt för befintliga fastigheter och skapa en mer stadsmässig utformning av bebyggelse ut mot Varlavägen.

Utveckling av Gottskär

Förslag på utveckling är att se över möjligheterna att bygga ny båthamn, ett nytt sammanhängande bryggstråk, nya bostäder och bättre kommunikation fö…

Flygbild över Kungsbacka torg med kyrkan mitt i bilden

Utveckling av Kungsbacka torg

Kungsbacka kommun ska utveckla Kungsbacka Torg för att förbättra upplevelsen för våra invånare och besökare.

Utveckling av Särö centrum

Särö centrum ska bli mer attraktivt, levande och tryggt med nya bostäder, förbättrad trafikmiljö och kollektivtrafik.

Utveckling av park och lekplats i Björkris

Björkris växer. För att tillgodose det ökade behovet av rekreation och lek behöver parken utvecklas. Vi vill nu, med enkla medel, utveckla parken i B…

VA-förnyelse i Onsala

Här ska vi förnya dricksvattenledningar för en fortsatt framtida säker leverans av dricksvatten.

Vatten- och avloppsförnyelse i Frillesås

Frillesås växer och samhällsutvecklingen i de östra delarna av samhället gör att vatten- och avloppssystemet behöver dimensoneras upp och förnyas.

Vatten- och avloppsutbyggnad Guntofta Släp

Kungsbacka kommun utreder möjligheten att bygga ut vatten och avlopp till cirka 45 fastigheter i området Guntofta Släp.

Vatten- och avloppsutbyggnad Hamragårdsvägen

Kungsbacka kommun bygger ut vatten och avlopp till 22 fastigheter utmed och invid Hamragårdsvägen i Åsa.

Vatten- och avloppsutbyggnad Kläppa

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till 22 fastigheter i området Kläppa utmed Ölmevallavägen, Stockalidsvägen och Kläppaväg…

Vatten- och avloppsutbyggnad Släps Högås

Vi kommet att ansluta större delen av fastigheterna i Släps Högås till kommunalt vatten och spillvatten.

Vatten- och avloppsutbyggnad Sönnerbergen

Kungsbacka kommun utreder för befintligt och kompletterande vatten och avlopp till 230 fastigheter i området Sönnerbergen.

Vatten- och avloppsutbyggnad i Alafors

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till 88 fastigheter i området Alafors i Anneberg.

Vatten- och avloppsutbyggnad i Buared

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till 55 fastigheter i området Buared.

Vatten- och avloppsutbyggnad i Hagryd-Dala

Större delen av bebyggelsen i Hagryd-Dala och Sannå-Dala kommer att få anslutning till kommunalt vatten och spillvatten. Ett delområde kommer även få…

Vatten- och avloppsutbyggnad i Iserås

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till cirka 22 fastigheter i området Iserås.

Vatten- och avloppsutbyggnad i Lerberg

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till 28 fastigheter utmed Lerbergsvägen och anslutande gator i Anneberg.

Vatten- och avloppsutbyggnad i Lunden

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till cirka 20 fastigheter i området Lunden.