Aktuella projekt

Här kan du ta del av det som planeras och byggs runt om i kommunen. Använd kartan eller de olika sökfunktionerna för att hitta det projekt du söker.

Sök bland alla aktuella projekt:

Filtrera resultatet

Nu kan du tycka till!
Geografiskt område
Kategori för projekt
Aktuell status för projektet

Vatten- och avloppsutbyggnad i Lunden

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till cirka 20 fastigheter i området Lunden.

Vatten- och avloppsutbyggnad i Ranagården

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till cirka 9 fastigheter i området Ranagården.

Vatten- och avloppsutbyggnad i Runsås

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till 207 fastigheter i området Runsås, Röda Holme och Abbelås.

Vatten- och avloppsutbyggnad i Sandlyckan

Vi bygger ut vattenledningar och bredband mellan Snipen och Sandlyckan.

Vatten- och avloppsutbyggnad i Snipen

Vi bygger ut vattenledningar och bredband mellan Snipen och Bolsheden.

Vatten- och avloppsutbyggnad i Torred

Vatten- och avloppsanläggningar i Torred byggs av vår entreprenör Jord och Berg AB. Utbyggnaden påbörjades i mars 2020.

Vatten- och avloppsutbyggnad i Tölö ängar

Vi bygger ut vattenledningar till det kommande området Tölö ängar, i nordöstra Kungsbacka.

Vatten- och avloppsutbyggnad i Voxlöv

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till 24 fastigheter i området Voxlöv.

Vatten- och avloppsutbyggnad i i Släps-Kullen

Vi bygger ut vatten- och avloppsanslutning i Släps-Kullen.

Vatten- och avloppsutbyggnad i västra Hanhals

Utbyggnad av vatten- och avloppsanläggning i västra Hanhals. Området omfattar 129 fastigheter.

Vatten- och avloppsutbyggnad i östra Hanhals

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till 36 fastigheter.

Vattenutbyggnad på Gamla Onsalavägen

Vi bygger ut dricksvatten- och avloppsledningar till Gamla Onsalavägen, i västra villastaden Kungsbacka.

Verksamhetslokaler i norra Hede industriområde

Genom en ny detaljplan utreder vi möjligheten till industriverksamheter och kontor samt besöks- och idrottsändamål inom fastigheten Hede 3:12 i norra…

Verksamhetsområde i Bolsheden

Detaljplan för att utöka befintligt verksamhetsområde i Bolsheden i Kullavik.

Verksamhetsområde i norra Varla

I norra Varla tar vi fram en detaljplanen för att göra det möjligt för utveckling av kontor, verksamheter och industri.

Verksamhetsområde i Äskatorp

Verksamhetsområde i närhet av Fjärås station, med ett bra transportläge och exponering mot E6.

Vi förbättrar gång- och cykelvägen utmed Göteborgsvägen

Vi förbättrar gång- och cykelvägen utmed Göteborgsvägen.

Vi förnyar vatten och avloppsledningar vid Blåsippevägen

Inom området vid Onsala Blåsippeväg kommer Kungsbacka kommun förnya det allmänna VA-ledningsnätet.

Vi förnyar vatten- och avloppsledningar i Onsala

Vi förnyar äldre ledningar för att öka vatten- och avloppssystemets driftsäkerhet och tillförlitlighet. Vid förnyelse justeras eventuellt rördimensio…

Vi förnyar vatten- och avloppsledningar i södra Åsa

Vi förnyar äldre ledningar för att öka vatten- och avloppssystemets driftsäkerhet och tillförlitlighet. Vid förnyelse justeras eventuellt rördimensio…

Vi förnyar vatten- och avloppsledningar på Kabelgatan

Vi förnyar äldre ledningar för att öka vatten- och avloppssystemets driftsäkerhet och tillförlitlighet. Vid förnyelse justeras eventuellt rördimensio…