Aktuella projekt

Här kan du ta del av det som planeras och byggs runt om i kommunen. Använd kartan eller de olika sökfunktionerna för att hitta det projekt du söker.

Sök bland alla aktuella projekt:

Filtrera resultatet

Geografiskt område
Kategori för projekt
Aktuell status för projektet

Vatten- och avloppsutbyggnad i Runsås

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till 207 fastigheter i området Runsås, Röda Holme och Abbelås.

Vatten- och avloppsutbyggnad i Sandlyckan

Vi bygger ut vattenledningar och bredband mellan Snipen och Sandlyckan.

Vatten- och avloppsutbyggnad i Snipen

Vi bygger ut vattenledningar och bredband mellan Snipen och Bolsheden.

Vatten- och avloppsutbyggnad i Torred

Vatten- och avloppsanläggningar i Torred byggs av vår entreprenör Jord och Berg AB. Utbyggnaden påbörjades i mars 2020.

Vatten- och avloppsutbyggnad i Tölö ängar

Vi bygger ut vattenledningar till det kommande området Tölö ängar, i nordöstra Kungsbacka.

Vatten- och avloppsutbyggnad i Voxlöv

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till 24 fastigheter i området Voxlöv.

Vatten- och avloppsutbyggnad i i Släps-Kullen

Vi bygger ut vatten- och avloppsanslutning i Släps-Kullen.

Vatten- och avloppsutbyggnad i västra Hanhals

Utbyggnad av vatten- och avloppsanläggning i västra Hanhals. Området omfattar 129 fastigheter.

Vatten- och avloppsutbyggnad i östra Hanhals

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till 36 fastigheter.

Verksamhetslokaler i norra Hede industriområde

Genom en ny detaljplan utreder vi möjligheten till industriverksamheter och kontor samt besöks- och idrottsändamål inom fastigheten Hede 3:12 i norra…

Verksamhetsområde i Bolsheden

Detaljplan för att utöka befintligt verksamhetsområde i Bolsheden i Kullavik.

Verksamhetsområde i norra Varla

I norra Varla tar vi fram en detaljplanen för att göra det möjligt för utveckling av kontor, verksamheter och industri.

Verksamhetsområde i Äskatorp

Verksamhetsområde i närhet av Fjärås station, med ett bra transportläge och exponering mot E6.

Vi förbättrar gång- och cykelvägen utmed Göteborgsvägen

Vi förbättrar gång- och cykelvägen utmed Göteborgsvägen.

Vi förnyar vatten och avloppsledningar vid Blåsippevägen

Inom området kommer Kungsbacka kommun förnya det allmänna VA-ledningsnätet.

Voxlöv norra

I Voxlöv norra planerar vi för nya bostäder, verksamhetslokaler och skola. Området är en del av utvecklingen av nordöstra Kungsbacka stad.

Vägarbeten i innerstaden

Under vecka 36 till vecka 40 lägger vi ny asfalt på två av våra gator i innerstaden, Nygatan och Vallgatan.

Ändring av detaljplan i Duvehed

Genom att göra en ändring av detaljplan för verksamheter i Duvehed 2:14 kan vi öka tillåten byggnadsarea inom en del av området och digitalisera den …

Ändring av detaljplan i Gottskär

Genom att göra en ändring av detaljplanen för bostäder inom fastigheten Strannegården 10:3 kan befintligt bostadshus byggas till.

Ändring av detaljplan, bostäder i Frillesås-Rya

Ändring av befintlig detaljplan för att kunna utöka antalet lägenheter.

Ändring av detaljplan, verksamhetsområde i Hede

Ändring av detaljplan för att kunna använda del av området till att skapa en väg.