Aktuella projekt

Här kan du ta del av det som planeras och byggs runt om i kommunen. Använd kartan eller de olika sökfunktionerna för att hitta det projekt du söker.

Sök bland alla aktuella projekt:

Filtrera resultatet

Nu kan du tycka till!
Geografiskt område
Aktuell status för projektet
Kategori för projektet
 • En tidig skiss av hur Kvarteret Ejdern skulle kunna se ut

  Nytt kajstråk vid Sjöallén

  Förstudie

  Kungsbacka kommun planerar en utbyggnad av blandad stadsbebyggelse inom Kvarteret Ejdern i centrala Kungsbacka. I detta ingår utbyggnaden av ett stad...

 • Förstärkningsåtgärder vid Kungsbackaån

  Förstudie

  Vi utreder och planerar för förstärkningar vid Kungsbackaån.

 • Hallabäcksparken

  Pågående planering

  Kungsbacka kommun planerar att rusta upp och utveckla Hallabäcksparken i Varla med bland annat en ny gång- och cykelbro över Kungsbackaån.

 • Bullerskydd i Tölö

  Pågående planering

  Kungsbacka kommun planerar att bygga ett bullerskydd vid en del av Söderåleden och Hällingsjövägen.

 • Postgårdsvägen, vattenledningar och asfaltsbeläggning

  Klart för byggnation

  Postgårdsvägen samt fem anslutande gator ska få ny asfaltsbeläggning. Vattenledningarna i de anslutande gatorna kommer att läggas om i samband med be...

 • Högarydsvägens gruppbostad

  Byggnation pågår

  I Vallda bygger vi ett nytt boende för att möta det ökade behovet av gruppbostäder. Byggnationen startade under våren 2024 och det nya boendet har pl...

 • Anneberg centrum

  Pågående planering

  Här planerar vi för ett centrum i Anneberg med bland annat bostäder, service, vård- och omsorgsboende, förskola, bostäder med särskild service och pa...

 • Vi förnyar vatten och avloppsledningar vid Blåsippevägen

  Pågående planering Byggnation pågår

  Inom området vid Onsala Blåsippeväg kommer Kungsbacka kommun förnya det allmänna VA-ledningsnätet.

 • Bostäder vid Hagenvägen söder om Kullavik

  Pågående planering

  Här planerar vi för nya bostäder.

 • Vatten- och avloppsutbyggnad i Spårhaga

  Pågående planering

  Derome Bostads AB ska bebygga en fastighet på Norra Ekekullsvägen, och därför behöver även vatten- och avloppsledningar i området byggas ut.

 • Planområde för Särö 1.504

  Bostäder i Särö

  Pågående planering

  Detaljplan för Särö 1:504 som gör det möjligt för fler bostäder genom indelning av redan befintliga byggnader till flera bostadslägenheter.

 • Kungsbacka sportcenter & Aranäs stadsdel

  Byggnation pågår

  En kreativ stadsdel i Kungsbacka med plats för upplevelser, rörelse och möten. Här finns ett nytt badhus med Idrottsparken utanför, en ny skola och s...

 • Bostäder och förskola i Bostället

  Klart för byggnation

  Här planerar för ett nytt bostadsområde och förskola med god närhet till skola, kollektivtrafik och Frillesås centrum. Detaljplanen har vunnit laga k...

 • Bostäder i Bukärrsgården

  Pågående planering

  Genom en detaljplan prövar vi möjligheten att ordna bostäder inom det kvarter som tidigare inrymde äldreboendet Bukärrsgården.

 • Återvinningsstation i Särö

  Pågående planering

  Vi kommer anlägga en ny återvinningsstation i Särö, på parkeringen till Särö idrottsplats.

 • Planområde för utbyggnad av Arendalsleden-Varlavägen

  Arendalsleden-Varlavägen, breddning av väg

  Pågående planering

  Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för en breddning av Varlavägen och på så sätt skapa förutsättningar för en bättre trafiksituation och...

 • Vatten- och avloppsförnyelse i Frillesås

  Byggnation pågår

  Frillesås växer och samhällsutvecklingen i de östra delarna av samhället gör att vatten- och avloppssystemet behöver dimensioneras upp och förnyas.

 • Planområde för bostäder i Rågelund

  Bostäder i Rågelund

  Pågående planering

  Här planerar vi för nytt bostadsområde med god närhet till Frillesås centrum.

 • Åsa restaurangstråk

  Pågående planering

  Detaljplanen är den andra etappen i utvecklingen av Åsa centrum. Genom detaljplanearbetet ska vi utreda möjlighet för utveckling av Åsa centrum genom...

 • Nordöstra Kungsbacka stad

  Pågående planering

  Utveckling av nordöstra Kungsbacka stad med bostäder, ny skola, trafikled och rekreationsområde.

 • Vatten- och avloppsutbyggnad i Hagryd-Dala

  Pågående planering

  Större delen av bebyggelsen i Hagryd-Dala och Sannå-Dala kommer att få anslutning till kommunalt vatten och spillvatten. Ett delområde kommer även få...