Aktuella projekt

Här kan du ta del av det som planeras och byggs runt om i kommunen. Använd kartan eller de olika sökfunktionerna för att hitta det projekt du söker.

Sök bland alla aktuella projekt:

Filtrera resultatet

Nu kan du tycka till!
Geografiskt område
Aktuell status för projektet
Kategori för projektet
 • En tidig skiss av hur Kvarteret Ejdern skulle kunna se ut

  Kvarteret Ejdern

  Pågående planering

  En levande stadsdel mitt i stan. Här skapar vi möjlighet för att utveckla nya kvarter med plats för restauranger, centrala bostäder och mötesplatser ...

 • Planområde för kvarteret Gjutaren och Liljan

  Kvarteret Gjutaren och Liljan

  Klart för byggnation

  Detaljplanen syftar till att omvandla verksamhetsområdet till en blandad stadsbebyggelse med nya bostäder, utbildningslokaler och kommersiella lokale...

 • Planområde för Nötegång i Särö

  Bostäder i Nötegång

  Pågående planering

  Vi planerar för nytt bostadsområde med god närhet till Särö centrum, kollektivtrafik, förskola och skola.

 • Ölmevallaskolan i Åsa

  Pågående planering

  Detaljplan för ny skola i norra delen av Åsa har pausats.

 • Verksamhetslokaler i norra Hede industriområde

  Pågående planering

  Genom en ny detaljplan utreder vi möjligheten till industriverksamheter och kontor samt besöks- och idrottsändamål inom fastigheten Hede 3:12 i norra...

 • Planområde för Kyvik 5:333

  Skolverksamhet och bostäder i Kyvik

  Pågående planering

  Detaljplan för skolverksamhet, nya bostäder samt bevara kulturhistoriska värden på byggnad inom området i Kullavik.

 • Planområde för verksamhetsområde i Varla

  Nytt verksamhetsområde i Varla

  Pågående planering

  Detaljplan för nybyggnation av verksamheter som efterfrågar bra skyltläge längs med E6 vid Norra Varla industriområde.

 • Drivmedelstation i Almedal, Frillesås

  Pågående planering

  Genom en detaljplan prövar vi möjligheten att etablera en drivmedelsstation inom planområdet.

 • Bostäder i Särögården

  Pågående planering

  Genom en detaljplan prövar vi möjligheten att bygga bostäder nära Särö centrum, bland annat ett boende med särskild service.

 • Bostäder i Kläppa

  Pågående planering

  Detaljplan för bostadsområde i Kläppa.

 • Hede Fashion Outlet, utbyggnad

  Pågående planering

  Genom en detaljplan prövar vi möjligheten att utöka Hede Fashion Outlet med lokaler för handel, kontor, verksamheter samt ett parkeringshus.

 • Vi förnyar vatten- och avloppsledningar i Onsala

  Pågående planering

  Vi förnyar äldre ledningar för att öka vatten- och avloppssystemets driftsäkerhet och tillförlitlighet. Vid förnyelse justeras eventuellt rördimensio...

 • Vi förnyar vatten- och avloppsledningar i södra Åsa

  Byggnation pågår

  Vi förnyar äldre ledningar för att öka vatten- och avloppssystemets driftsäkerhet och tillförlitlighet. Vid förnyelse justeras eventuellt rördimensio...

 • Vi förnyar vatten- och avloppsledningar på Kabelgatan

  Pågående planering

  Vi förnyar äldre ledningar för att öka vatten- och avloppssystemets driftsäkerhet och tillförlitlighet. Vid förnyelse justeras eventuellt rördimensio...

 • VA-förnyelse i Onsala

  Klart för byggnation

  Här ska vi förnya dricksvattenledningar för en fortsatt framtida säker leverans av dricksvatten.

 • Park i Björkris

  Klart för byggnation

  Vi bygger park utanför Björkris vård- och omsorgsboende.

 • Gång- och cykelväg på Inlagsleden

  Förstudie

  Många undrar varför det inte finns en gång- och cykelväg på Inlagsledens bro över järnvägen mellan stadsdelarna Kolla parkstad och Södercity i södra ...

 • Dagvattenledning i Örsviken

  Pågående planering

  Kungsbacka kommun gör en förstärkning av dagvattensystem på Örsviksvägen

 • Utveckling av park och lekplats i Björkris

  Pågående planering

  Björkris växer. För att tillgodose det ökade behovet av rekreation och lek behöver parken utvecklas. Vi vill nu, med enkla medel, utveckla parken i B...

 • Ändring av detaljplan, bostäder i Frillesås-Rya

  Klart för byggnation

  Detaljplan för att kunna utöka antalet lägenheter.

 • Detaljplan, verksamhetsområde i Hede

  Klart för byggnation

  Detaljplan för att kunna använda del av området till att skapa en väg.