Aktuella projekt

Här kan du ta del av det som planeras och byggs runt om i kommunen. Använd kartan eller de olika sökfunktionerna för att hitta det projekt du söker.

Sök bland alla aktuella projekt:

Filtrera resultatet

Nu kan du tycka till!
Geografiskt område
Aktuell status för projektet
Kategori för projektet
 • Nya Klockaregårdens förskola

  Klart för byggnation Byggnation pågår

  Kungsbacka växer och det gillar vi. För att möta det ökade behovet av förskoleplatser i Frillesås bygger vi Nya Klockaregårdens förskola. I september...

 • Verksamhetsområde i norra Varla

  Pågående planering

  I norra Varla tar vi fram en detaljplanen för att göra det möjligt för utveckling av kontor, verksamheter och industri.

 • Bostäder i södra Kungsbacka stad

  Ny detaljplan för bostäder inom Kungsbacka 6:8 i södra Kungsbacka stad.

 • Upphävande av detaljplan i Fjärås

  Pågående planering

  Upphäva av befintlig detaljplan för järnvägsändamål.

 • Lunnaberg, ändring av detaljplan

  Pågående planering

  Ändring av detaljplan för bostäder inom området Lunnaberg i Vallda.

 • Ändring av detaljplan i Duvehed

  Pågående planering

  Genom att göra en ändring av detaljplan för verksamheter i Duvehed 2:14 kan vi öka tillåten byggnadsarea inom en del av området och digitalisera den ...

 • Förskola i Gräskärr

  Klart för byggnation

  Detaljplan för ny förskola i sydvästra delen av Kungsbacka stad.

 • Planområde för bostäder inom Särö 1.440

  Enbostadshus i Särö

  Pågående planering

  Genom detaljplan för Särö 1:440 ser vi över möjligheterna för fler bostäder inom fastigheten.

 • Norra Kyvik- och Ekekullsområdet

  Pågående planering

  Utifrån ett godkänt planprogram tar vi fram detaljplan för området, för både bostäder och naturområden.

 • Vi förbättrar gång- och cykelvägen utmed Göteborgsvägen

  Vi förbättrar gång- och cykelvägen utmed Göteborgsvägen.

 • Bolsheden - Släps Högås

  Byggnation pågår

  Vi bygger ut en ny vattenledning och bredband mellan Bolsheden och Släps Högås.

 • Hamnkrogen i Gottskär

  Pågående planering

  Detaljplan för att göra det möjligt att bygga bostäder, lokaler, restaurang och småbåtshamn i Gottskär.

 • Utveckling av Gottskär

  Pågående planering

  Förslag på utveckling är att se över möjligheterna att bygga ny båthamn, ett nytt sammanhängande bryggstråk, nya bostäder och bättre kommunikation fö...

 • Vatten- och avloppsutbyggnad i Tölö ängar

  Pågående planering

  Vi bygger ut vattenledningar till det kommande området Tölö ängar, i nordöstra Kungsbacka.

 • Vatten- och avloppsutbyggnad i Sandlyckan

  Pågående planering

  Vi bygger ut vattenledningar och bredband mellan Snipen och Sandlyckan.

 • Vatten- och avloppsutbyggnad i Snipen

  Pågående planering

  Vi bygger ut vattenledningar och bredband mellan Snipen och Bolsheden.

 • Så växer Åsa

  Pågående planering

  I Åsa ska både invånare och besökare kunna njuta av närheten till havet, utbudet i centrum och de goda kommunikationerna vid stationen. De som bor hä...

 • Aranäs etapp 3

  Byggnation pågår

  Aranäs stadsdel är en strategisk stadsförnyelse som berör stora delar av södra Kungsbacka stad. I Aranäs etapp 3 blir det centrala bostäder och verks...

 • Stockalids förskola

  Klart för byggnation

  Kungsbacka växer och det gillar vi. För att möta det ökade behovet av förskoleplatser i Åsa bygger vi Stockalids förskola. I september 2023 började v...

 • Omlastningsstation i Duvehed

  Klart för byggnation

  Kungsbacka växer och för att kunna ta hand om ett ökat mat- och restavfall bygger vi en modern, säker och robust omlastningsstation i Duvehed.

 • Kapareskolan, ändring av detaljplan

  Pågående planering

  Ändring av detaljplan för att göra det möjligt för fler utbildningslokaler för Kapareskolan i Onsala.