Aktuella projekt

Här kan du ta del av det som planeras och byggs runt om i kommunen. Använd kartan eller de olika sökfunktionerna för att hitta det projekt du söker.

Sök bland alla aktuella projekt:

Filtrera resultatet

Nu kan du tycka till!
Geografiskt område
Aktuell status för projektet
Kategori för projektet
 • Gång- och cykelväg längs Varbergsvägen

  Klart för byggnation

  Kungsbacka kommun planerar i samarbete med Trafikverket för en utbyggnad av en gång- och cykelväg längs Varbergsvägen, på delen Torkelstorpvägen-Hanh...

 • Planområde för Sintorp 4.26 i Vallersvik, Frillesås.

  Bostäder i Vallersvik

  Byggnation pågår

  Detaljplan för nytt bostadsområde i Frillesås.

 • Sydöstra centrum

  Pågående planering

  I Sydöstra centrum föreslår vi en utveckling med blandad stadsbebyggelse. Områden med utrymme för fler bostäder, verksamheter, upplevelserika stråk o...

 • Voxlöv norra

  Pågående planering

  I Voxlöv norra planerar vi för nya bostäder, verksamhetslokaler och skola. Området är en del av utvecklingen av nordöstra Kungsbacka stad.

 • Planområde för Klovstens verksamhetsområde

  Klovsten verksamhetsområde

  Pågående planering

  Vi planerar för ett nytt verksamhetsområde i utkanten av Kungsbacka stad med bra exponeringsläge ut mot E6:an.

 • Ölmanäs avloppsreningsverk

  Byggnation pågår

  Vi bygger om Ölmanäs avloppsreningsverk om för en bättre avloppsrening som ger en bättre havsmiljö.

 • Detaljplan för ändring av huvudmannaskap i Åsa

  Pågående planering

  Detaljplan för ändring av huvudmannaskap för att möjliggöra utbyggnad av svackdiken i delar av Åsa.

 • Teaterparken

  Förstudie

  Bakom Kungsbacka Teater och Aranäsgymnasiet ligger Teaterparken. Vi vill nu, med enkla medel, utveckla denna park till en härlig mötesplats.

 • Kolla Parkstad

  Byggnation pågår

  Kolla Parkstad är ett av de det största bostadsprojektet i Kungsbacka stad med över 1 100 bostäder.

 • Bild över byggnationen av Vallbyn i Fjärås

  Bostäder och förskola i Vallbyn

  Byggnation pågår

  Detaljplan för nytt bostadsområde och förskola i Fjärås. Bostadsområdet Vallbyn är under uppbyggnad.

 • Bild över befintliga hus i Skårby i Anneberg.

  Bostäder i Skårby

  Klart för byggnation

  Här planerar vi för att göra det möjligt att göra om tillfälliga bostäder till permanenta. Området kompletteras även med nya bostäder.

 • Björkris etapp 2

  Klart för byggnation Byggnation pågår

  Här planerar vi för fler bostäder, skola och förskola i stadsdelen Björkris, i norra delen av Kungsbacka.

 • Stockalid 1:4 utom plan

  Pågående planering

  Nya detaljplaner för områden öster om Åsa station (Stockalid 1:4 och 1:39, Kläppa 1:12, 1:13 och 1:105 samt Stockalid 1:9).

 • Vatten- och avloppsutbyggnad i Torred

  Byggnation pågår

  Vatten- och avloppsanläggningar i Torred byggs av vår entreprenör Jord och Berg AB. Utbyggnaden påbörjades i mars 2020.

 • Planområde för Åsaberg

  Åsaberg

  Pågående planering

  Nu arbetar vi med att ta fram ett förslag på planprogram över Åsaberg. Förslaget innebär bland annat att området kan bli bebyggt med bostäder i form ...

 • Planområde för Åsa centrum etapp 1.

  Åsa centrum etapp 1

  Pågående planering

  Detaljplanen för Åsa centrum etapp 1 ger som förslag att bygga bostäder, utveckla kulturmiljön inom planområdet och använda banvallen som gång- och c...

 • Bostäder och förskola i Stockalid

  Pågående planering

  Detaljplanen för bostäder och förskola i Stockalid i Åsa är en del av planprogrammet för Stockalid Kläppa.

 • Verksamhetsområde i Bolsheden

  Pågående planering

  Detaljplan för att utöka befintligt verksamhetsområde i Bolsheden i Kullavik.

 • Duvehed verksamhetsområde

  Klart för byggnation

  Verksamhetsområde för ytkrävande verksamheter. Ett bra transportläge och exponeringsmöjlighet med närhet till E6:an.

 • Vatten- och avloppsutbyggnad i i Släps-Kullen

  Pågående planering

  Vi bygger ut vatten- och avloppsanslutning i Släps-Kullen.

 • Vatten- och avloppsutbyggnad Hamragårdsvägen

  Pågående planering

  Kungsbacka kommun bygger ut vatten och avlopp till 22 fastigheter utmed och invid Hamragårdsvägen i Åsa.