Renhållningstaxa i Kungsbacka från 1 januari 2022. Taxan beslutades av kommunfullmäktige den 9 november 2021.

Renhållningstaxa i Kungsbacka från 1 januari 2022 Pdf, 436.6 kB.

Vad är det jag betalar för?

Renhållningen (sophämtning och återvinningscentraler) i en kommun är avgiftsfinansierad, inte skattefinansierad. Taxorna beslutas av kommunfullmäktige.

Renhållningsavgiften består av olika delar:

Fast avgift

Utgör cirka 45 procent och ska täcka kostnader för återvinningscentraler, kundservice, planering och information.

Hämtningsavgift

Utgör cirka 30 procent och ska täcka kostnader för sopkärl och den regelbundna hämtningen av soporna hemma hos dig.

Återvinningsavgift

Utgör resterande 25 procent och ska täcka kostnader för att ta hand om soporna efter att de har hämtats.

Summan

På sidorna om de olika abonnemangen redovisar vi summan av dessa tre avgifter. Det är den som du som abonnent betalar.

Renhållningsordning

Renhållningsordningen är ett juridiskt dokument som reglerar hur vi ska ta hand om avfallet i kommunen.

Kungsbackas nuvarande renhållningsordning antogs av kommunfullmäktige den 6 december 2016, och reviderades av nämnden för Teknik 21 november 2018.

Renhållningsordningen reviderades av kommunfullmäktige 8 december 2020. Revideringen innebar att den tidigare avfallsplanen A2020 ersattes av den nya planen med namnet: Göteborgsregionen minskar avfallet - Avfallsplan för 13 kommuner till 2030.

Renhållningsordningen består av följande dokument:

Renhållningsföreskrifter Pdf, 565.6 kB.

Sorteringsbilaga Pdf, 45.2 kB.