Avgifter och taxor för bygglov

Vad bygglovsavgiften blir beror på flera saker, bland annat vad du ska bygga, om din fastighet ligger innanför eller utanför detaljplanerat område eller hur komplext ditt bygge är. Oftast behöver du också ha en karta som du beställer från kommunen.

Attefallshus (30 kvadratmeter)

Avgiften blir:

 • 6 875 kronor för attefallshus eller attefallsbostadshus om du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 12 500 kronor för attefallshus om du behöver ha ett tekniskt samråd
 • 13 125 kronor attefallsbostadshus om du behöver ha ett tekniskt samråd

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Attefallstillbyggnad (15 kvadratmeter)

Avgiften blir:

 • 6 250 kronor om du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 12 500 kronor om du behöver ha ett tekniskt samråd

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Balkong

Avgiften blir:

 • 10 000 kronor om din ansökan följer detaljplanen och du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 13 750 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen eller om du ska bygga utanför detaljplanerat område, och du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 18 750 om din ansökan följer detaljplanen och du behöver ha ett tekniskt samråd
 • 22 500 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen eller om du ska bygga utanför detaljplanerat område och du behöver ha ett tekniskt samråd

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Bygga ny lokal för verksamhet

Avgiften varierar beroende på byggnadens storlek och kan bli från 13 750 till 117 500 kronor (om du bygger över 5 000 kvadratmeter).

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Bygga ny villa (en- eller tvåbostadshus)

Avgiften blir:

 • 31 250 kronor om din ansökan följer detaljplanen
 • 36 250 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen
 • 35 000 kronor om du ansöker utanför ett detaljplanerat område med ett förhandsbesked
 • 47 500 kronor om du ansöker utanför ett detaljplanerat område, men utan ett godkänt förhandsbesked

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Bygga nytt flerbostadshus

Avgiften varierar beroende på byggnadens storlek och kan bli från 21 250 till 117 500 kronor (om du bygger över 5 000 kvadratmeter).

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Bygga till flerbostadshus eller verksamhet

Avgiften varierar beroende på tillbyggnadens storlek och kan bli från 11 250 till 82 500 kronor.

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Bygga till huset

Avgiften blir:

 • 10 000 kronor om din ansökan följer detaljplanen och du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 13 750 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 18 750 kronor om din ansökan följer detaljplanen och du behöver ha ett tekniskt samråd
 • 22 500 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du behöver ha ett tekniskt samråd

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Bygga uterum

Avgiften blir:

 • 5 625 kronor om du söker bygglov som följer detaljplan, och inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 8 125 kronor om du söker bygglov som inte följer detaljplan eller ska byggas utanför detaljplanerat område, och inte behöver ha ett tekniskt samråd

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Container

Avgiften för att söka bygglov för en container börjar på 2 500 kronor. Därefter debiterar vi 1 250 kronor per timma i handläggningstid.

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Dörr eller fönster

Avgiften blir:

 • 5 000 kronor om din ansökan följer detaljplanen och gäller enbostadshus eller komplementbyggnad
 • 6 250 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen och gäller enbostadshus eller komplementbyggnad
 • 10 000 kronor om din ansökan följer detaljplanen och inte gäller ett enbostadshus eller komplementbyggnad
 • 15 000 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen och inte gäller enbostadshus eller komplementbyggnad

Kostnad för karta är inte inräknat.

Eldstad eller braskamin

Avgiften för att göra en anmälan om en eldstad eller braskamin är 4 375 kronor.

Förhandsbesked

Avgiften för att söka förhandsbesked är 23 125 kronor.

Garage eller carport

Avgiften blir:

 • 10 000 kronor om din ansökan följer detaljplanen och du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 13 750 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 18 750 kronor om din ansökan följer detaljplanen och du behöver ha ett tekniskt samråd
 • 22 500 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du behöver ha ett tekniskt samråd

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Glasa in balkong på flerbostadshus

Avgiften för att söka bygglov för inglasning av balkong börjar på 5 625 kronor. Därefter debiteras 1 250 kronor per tillkommande balkong.

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Höja eller sänka marknivån

Avgiften blir:

 • 8 750 kronor om du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 14 375 kronor om du behöver ha ett tekniskt samråd

Kostnad för karta är inte inräknat.

Inreda ytterligare bostad i enbostadshus

Avgiften blir:

 • 6 250 kronor om du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 13 125 kronor om du behöver ha ett tekniskt samråd

Installera hiss

Avgiften för att söka bygglov för att installera en hiss är 5 000 kronor.

Mur

Avgiften blir:

 • 8 125 kronor om din ansökan följer detaljplanen och du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 10 625 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 13 125 kronor om din ansökan följer detaljplanen och du behöver ha ett tekniskt samråd
 • 15 625 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du behöver ha ett tekniskt samråd

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Parkeringsplats

Avgiften blir:

 • 8 125 kronor om din ansökan följer detaljplanen och du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 10 625 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 13 125 kronor om din ansökan följer detaljplanen och du behöver ha ett tekniskt samråd
 • 15 625 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du behöver ha ett tekniskt samråd

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Riva byggnad eller del av byggnad

Avgiften blir:

 • 5 625 kronor om du behöver göra en anmälan av rivning och du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 11 875 kronor om du behöver göra en anmälan av rivning och du behöver ha ett tekniskt samråd 
 • 6 875 kronor om du behöver rivningslov för komplementbyggnad och inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 10 625 kronor om du behöver rivningslov och inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 15 625 kronor om du behöver rivningslov och du behöver ha ett tekniskt samråd

Kostnad för karta är inte inräknat.

Skylt

Avgiften blir:

 • 5 625 kronor om din ansökan följer detaljplanen
 • 8 125 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen

Kostnaderna gäller för en skylt. Om ansökan omfattar flera skyltar, debiteras 1 250 kronor per varje extra tillkommande skylt.

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Solceller eller solfångare

Avgiften blir:

 • 5000 kronor om din ansökan följer detaljplanen och gäller enbostadshus eller komplementbyggnad
 • 6 250 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen och gäller enbostadshus eller komplementbyggnad
 • 10 000 kronor om din ansökan följer detaljplanen och inte gäller ett enbostadshus eller komplementbyggnad

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Staket eller plank

Avgiften blir:

 • 8 125 kronor om din ansökan följer detaljplanen och du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 10 625 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 13 125 kronor om din ansökan följer detaljplanen och du behöver ha ett tekniskt samråd
 • 15 625 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du behöver ha ett tekniskt samråd
 •  

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Takkupa

Avgiften blir:

 • 6 875 kronor om du ska skicka in en anmälan
 • 10 000 kronor om du söker bygglov som följer detaljplan, och inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 13 750 kronor om ditt bygglov inte följer detaljplanen eller är utanför detaljplanerat område, och inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 18 750 kronor om du söker bygglov som följer detaljplan, och behöver ha ett tekniskt samråd
 • 22 500 kronor om ditt bygglov inte följer detaljplanen eller är utanför detaljplanerat område, och behöver ha ett tekniskt samråd

Kostnad för karta är inte inräknat.

Växthus

Avgiften blir:

 • 5 625 kronor om du söker bygglov som följer detaljplan, och inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 8 125 om du söker bygglov som inte följer detaljplan eller ska byggas utanför detaljplanerat område, och inte behöver ha ett tekniskt samråd

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Ändra användning av byggnad

Avgiften för att söka bygglov för en ny användning av byggnad kan variera, mellan 11 875 och 46 250 kronor. Kostnad för karta är inte inräknat.

Vad avgiften blir beror på:

 • om byggnaden idag används som enbostadshus eller verksamhetslokal (avgiften blir högre för verksamhetslokal)
 • om nya användningssättet följer detaljplan (avgiften blir högre om det inte följer detaljplanen)
 • om du behöver ha ett tekniskt samråd (avgiften blir högre om du behöver ett tekniskt samråd)

Ändra fasad eller tak (måla om eller byta material)

Avgiften blir

 • 5 000 kronor om du söker bygglov som följer detaljplan, och om bygglovet gäller för enbostadshus eller komplementbyggnad
 • 6 250 kronor om du söker bygglov som inte följer detaljplan och om bygglovet gäller för enbostadshus eller komplementbyggnad
 • 10 000 kronor om du söker bygglov som följer detaljplan, och om bygglovet inte gäller för enbostadshus eller komplementbyggnad
 • 15 000 kronor om du söker bygglov som inte följer detaljplan, och om bygglovet inte gäller för enbostadshus eller komplementbyggnad

Kostnad för karta är inte inräknat.

Ändra i befintlig byggnad

Avgiften för att söka bygglov för att ändra i en befintlig byggnad kan variera, mellan 4 375 till 13 125 kronor, beroende på vad som ska ändras.

Lång handläggningstid ger reducerad avgift

Byggnadsnämnden har tio veckor på sig att fatta beslut i ett bygglovsärende. Om det tar längre tid reduceras avgiften med 20 procent för varje påbörjad vecka. Det är endast den del av avgiften som gäller bygglovet som reduceras. Den del av avgiften som gäller det så kallade byggskedet med tekniskt samråd, startbesked och slutbesked reduceras inte.

De tio veckorna räknas från när ärendet är komplett för handläggning, det vill säga när du har lämnat in godkända underlag. Det kan vara det datum du skickade in din ansökan, men om det är något du behöver rätta till räknas det från när de nya handlingarna kom in.

Om vi inte meddelar dig om att ärendet behöver kompletteras inom tre veckor från det att ärendet kom in till oss räknas de tio veckorna från den dagen ansökan kom in.

Tidsfristen börjar om på nytt om du vill ändra din ansökan, till exempel om dina grannar har synpunkter och du vill anpassa bygget efter vad de tycker.

Om det är en komplicerad utredning får vi förlänga handläggningstiden en gång med högst tio veckor.

Synpunkter på avgift

Om du tycker att vi tar ut en felaktig avgift kan du ta kontakt med oss. Då tar vi ställning till om det finns anledning att ändra avgiften.

Överklaga avgiften

Om du vill överklaga avgiften ska du skicka in en skrivelse till kommunen senast 21 dagar efter det att du har tagit del av beslutet. Om överklagan har kommit in i rätt tid skickar vi vidare den till länsstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar taxan

Avgifterna är uträknade efter Taxa för Kungsbacka kommuns plan- och byggverksamhet, beslutad i Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97.

Taxa för plan-, bygg-, kart-, och mätverksamhet.pdf Pdf, 524.4 kB.

Avgifter för äldre bygglov

För bygglov som kommit in tidigare än 2020-07-07 gäller följande taxa.

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet.pdf Pdf, 1.6 MB.