Avgifter och taxor för bygglov

Vad ett bygglov kostar beror på flera saker, bland annat vad du ska bygga, om din fastighet ligger innanför eller utanför detaljplanerat område och hur komplext ditt bygge är. Oftast behöver du också ha en karta som du beställer från kommunen.

Attefallshus (30 kvadratmeter)

Avgiften blir:

 • 7 200 kronor för attefallshus eller attefallsbostadshus om du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 12 600 kronor för attefallshus om du behöver ha ett tekniskt samråd
 • 13 200 kronor attefallsbostadshus om du behöver ha ett tekniskt samråd

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Attefallstillbyggnad (15 kvadratmeter)

Avgiften blir:

 • 6 600 kronor om du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 12 600 kronor om du behöver ha ett tekniskt samråd

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Balkong

Avgiften blir:

 • 10 800 kronor om din ansökan följer detaljplanen och du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 14 400 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen eller om du ska bygga utanför detaljplanerat område, och du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 19 200 om din ansökan följer detaljplanen och du behöver ha ett tekniskt samråd
 • 22 800 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen eller om du ska bygga utanför detaljplanerat område och du behöver ha ett tekniskt samråd

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Bygga ny lokal för verksamhet

Avgiften varierar beroende på byggnadens storlek och kan bli från 14 400 till 105 600 kronor (om du bygger över 5 000 kvadratmeter).

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Bygga ny villa (en- eller tvåbostadshus)

Avgiften blir:

 • 31 200 kronor om din ansökan följer detaljplanen
 • 36 000 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen
 • 34 800 kronor om du ansöker utanför ett detaljplanerat område med ett förhandsbesked
 • 46 800 kronor om du ansöker utanför ett detaljplanerat område, men utan ett godkänt förhandsbesked

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Bygga nytt flerbostadshus

Avgiften varierar beroende på byggnadens storlek och kan bli från 21 600 till 105 600 kronor (om du bygger över 5 000 kvadratmeter).

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Bygga till flerbostadshus eller verksamhet

Avgiften varierar beroende på tillbyggnadens storlek och kan bli från 12 000 till 81 600 kronor.

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Bygga till huset

Avgiften blir:

 • 10 800 kronor om din ansökan följer detaljplanen och du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 14 400 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 19 200 kronor om din ansökan följer detaljplanen och du behöver ha ett tekniskt samråd
 • 22 800 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du behöver ha ett tekniskt samråd

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Bygga uterum

Avgiften blir:

 • 5 400 kronor om du söker bygglov som följer detaljplan, och inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 7 800 kronor om du söker bygglov som inte följer detaljplan eller ska byggas utanför detaljplanerat område, och inte behöver ha ett tekniskt samråd

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Container

Avgiften för att söka bygglov för en container börjar på 2 400 kronor. Därefter debiterar vi 1 200 kronor per timma i handläggningstid.

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Dörr eller fönster

Avgiften blir:

 • 4 800 kronor om din ansökan följer detaljplanen och gäller enbostadshus eller komplementbyggnad
 • 6 000 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen och gäller enbostadshus eller komplementbyggnad
 • 10 800 kronor om din ansökan följer detaljplanen och inte gäller ett enbostadshus eller komplementbyggnad
 • 15 600 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen och inte gäller enbostadshus eller komplementbyggnad

Kostnad för karta är inte inräknat.

Eldstad eller braskamin

Avgiften för att göra en anmälan om en eldstad eller braskamin är 4 200 kronor.

Förhandsbesked

Avgiften för att söka förhandsbesked är 19 200 kronor.

Garage eller carport

Avgiften blir:

 • 10 800 kronor om din ansökan följer detaljplanen och du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 14 400 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 19 200 kronor om din ansökan följer detaljplanen och du behöver ha ett tekniskt samråd
 • 22 800 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du behöver ha ett tekniskt samråd

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Glasa in balkong på flerbostadshus

Avgiften varierar beroende på balkongens storlek och kan bli från 18 000 till 81 600 kronor.

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Höja eller sänka marknivån

Avgiften blir:

 • 9 000 kronor om du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 14 400 kronor om du behöver ha ett tekniskt samråd

Kostnad för karta är inte inräknat.

Inreda ytterligare bostad i enbostadshus

Avgiften blir:

 • 6 600 kronor om du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 13 200 kronor om du behöver ha ett tekniskt samråd

Installera hiss

Avgiften för att söka bygglov för att installera en hiss är 6 000 kronor.

Mur

Avgiften blir:

 • 8 400 kronor om din ansökan följer detaljplanen och du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 10 800 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 13 200 kronor om din ansökan följer detaljplanen och du behöver ha ett tekniskt samråd
 • 15 600 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du behöver ha ett tekniskt samråd

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Parkeringsplats

Avgiften blir:

 • 8 400 kronor om din ansökan följer detaljplanen och du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 10 800 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 13 200 kronor om din ansökan följer detaljplanen och du behöver ha ett tekniskt samråd
 • 15 600 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du behöver ha ett tekniskt samråd

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Riva byggnad eller del av byggnad

Avgiften blir:

 • 5 400 kronor om du behöver göra en anmälan av rivning och du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 11 400 kronor om du behöver göra en anmälan av rivning och du behöver ha ett tekniskt samråd 
 • 6 600 kronor om du behöver rivningslov för komplementbyggnad och inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 10 800 kronor om du behöver rivningslov och inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 15 600 kronor om du behöver rivningslov och du behöver ha ett tekniskt samråd

Kostnad för karta är inte inräknat.

Skylt

Avgiften blir:

 • 7 200 kronor om din ansökan följer detaljplanen
 • 9 600 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Staket eller plank

Avgiften blir:

 • 8 400 kronor om din ansökan följer detaljplanen och du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 10 800 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område, och du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 13 200 kronor om din ansökan följer detaljplanen och du behöver ha ett tekniskt samråd
 • 15 600 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område, och du behöver ha ett tekniskt samråd

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Takkupa

Avgiften blir:

 • 7 200 kronor om du ska skicka in en anmälan
 • 10 800 kronor om du söker bygglov som följer detaljplan, och inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 14 400 kronor om ditt bygglov inte följer detaljplanen eller är utanför detaljplanerat område, och inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 19 200 kronor om du söker bygglov som följer detaljplan, och behöver ha ett tekniskt samråd
 • 22 800 kronor om ditt bygglov inte följer detaljplanen eller är utanför detaljplanerat område, och behöver ha ett tekniskt samråd

Kostnad för karta är inte inräknat.

Växthus

Avgiften blir:

 • 5 400 kronor om du söker bygglov som följer detaljplan, och inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 7 800 om du söker bygglov som inte följer detaljplan eller ska byggas utanför detaljplanerat område, och inte behöver ha ett tekniskt samråd

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Ändra användning av byggnad

Avgiften för att söka bygglov för en ny användning av byggnad kan variera, mellan 12 000 och 45 600 kronor. Kostnad för karta är inte inräknat.

Vad avgiften blir beror på:

 • om byggnaden idag används som enbostadshus eller verksamhetslokal (avgiften blir högre för verksamhetslokal)
 • om nya användningssättet följer detaljplan (avgiften blir högre om det inte följer detaljplanen)
 • om du behöver ha ett tekniskt samråd (avgiften blir högre om du behöver ett tekniskt samråd)

Ändra fasad eller tak (måla om eller byta material)

Avgiften blir
 • 4 800 kronor om du söker bygglov som följer detaljplan, och om bygglovet gäller för enbostadshus eller komplementbyggnad
 • 6 000 kronor om du söker bygglov som inte följer detaljplan och om bygglovet gäller för enbostadshus eller komplementbyggnad
 • 10 800 kronor om du söker bygglov som följer detaljplan, och om bygglovet inte gäller för enbostadshus eller komplementbyggnad
 • 15 600 kronor om du söker bygglov som inte följer detaljplan, och om bygglovet inte gäller för enbostadshus eller komplementbyggnad

Kostnad för karta är inte inräknat.

Ändra i befintlig byggnad

Avgiften för att söka bygglov för att ändra i en befintlig byggnad kan variera, mellan 4 200 till 13 200 kronor, beroende på vad som ska ändras.

Lång handläggningstid ger reducerad avgift

Byggnadsnämnden har tio veckor på sig att fatta beslut i ett bygglovsärende. Om det tar längre tid reduceras avgiften med 20 procent för varje påbörjad vecka. Det är endast den del av avgiften som gäller bygglovet som reduceras. Den del av avgiften som gäller det så kallade byggskedet med tekniskt samråd, startbesked och slutbesked reduceras inte.

De tio veckorna räknas från när ärendet är komplett för handläggning, det vill säga när du har lämnat in godkända underlag. Det kan vara det datum du skickade in din ansökan, men om det är något du behöver rätta till räknas det från när de nya handlingarna kom in.

Om vi inte meddelar dig om att ärendet behöver kompletteras inom tre veckor från det att ärendet kom in till oss räknas de tio veckorna från den dagen ansökan kom in.

Tidsfristen börjar om på nytt om du vill ändra din ansökan, till exempel om dina grannar har synpunkter och du vill anpassa bygget efter vad de tycker.

Om det är en komplicerad utredning får vi förlänga handläggningstiden en gång med högst tio veckor.

Synpunkter på avgift

Om du tycker att vi tar ut en felaktig avgift kan du ta kontakt med oss. Då tar vi ställning till om det finns anledning att ändra avgiften.

Överklaga avgiften

Om du vill överklaga avgiften ska du skicka in en skrivelse till kommunen senast 21 dagar efter det att du har tagit del av beslutet. Om överklagan har kommit in i rätt tid skickar vi vidare den till länsstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar taxan

Avgifterna är uträknade efter Taxa för Kungsbacka kommuns plan- och byggverksamhet, beslutad i Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97.

Taxa för plan-, bygg-, kart-, och mätverksamhet.pdf Pdf, 524.4 kB.

Avgifter för äldre bygglov

För bygglov som kommit in tidigare än 2020-07-07 gäller följande taxa.

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet.pdf Pdf, 1.6 MB.