Bygglovsrådgivning

Tycker du det är krångligt med bygglov? Om du har frågor eller vill visa ritningar innan du ansöker om bygglov, kontakta oss så hjälper vi dig.

Varje vecka har vi öppet hus för bygglovsrådgivning. Dit är du välkommen att ställa frågor om ditt bygglov och prata med bygglovshandläggare. Du kan också ta kontakt med oss via telefon under våra telefontider.

Om du har ett pågående bygglovsärende tar du kontakt med din handläggare via mejl eller telefon.

Telefontider för enklare frågor om bygglov

Har du enklare frågor kan du kontakta bygglovsavdelningen via telefon.

Telefontider

Måndag 13-15
Onsdag 10-12
Fredag 10-12

Telefonnummer 0300-83 40 00

Öppet hus för bygglovsrådgivning

På måndagar är du välkommen på öppet hus för bygglovsfrågor. Öppet hus sker på telefon eller digitala möten.

Öppet hus

Öppet hus hålls måndagar klockan 16-18.

Anmäl dig samma måndag som du vill besöka öppet hus. Anmälan är öppen mellan 9-15.

Paus under sommaren

Sista Öppet Hus inför sommaren är vecka 25 och vi startar upp igen måndag vecka 34.

Under denna period har vi också begränsade telefontider:
Måndag 13-15
Onsdag 10-12

Branschjour och tillståndslots för företagare

För dig som arbetar inom byggbranschen eller planerar ett större projekt erbjuder vi rådgivning eller stöd via både vår branschjour och tillståndslotsen.

Branschjour är som öppet hus men vänder sig till dig som företagare som vill få stöd i dina frågor om bygglov. Du anmäler dig till branschjouren via kundcentret Kungsbacka direkt.

Tillståndslotsen

Behöver du som företagare tillstånd för din verksamhet? Då kan du boka in ett möte med tillståndslotsen på Kungsbacka kommun.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss på Kungsbacka direkt