Behöver du bygglov?

Ibland behövs bygglov för att bygga ett skärmtak. Om du behöver bygglov för ditt tak räknas det som en tillbyggnad. Då behöver du därför lämna in handlingar för tillbyggnad av ditt hus.

Skärmtak

Om du har ett en- eller tvåbostadshus och ska bygga ett skärmtak över en uteplats, altan, balkong eller entré behöver du inte bygglov. Taket får då vara max 15 kvadratmeter och ska ha en enkel konstruktion.

Ta reda på om du behöver bygglov

Du behöver inte bygglov om:

  • skärmtaket ska vara max 15 kvadratmeter. Har du flera skärmtak får den sammanlagda ytan inte vara mer än 15 kvadratmeter, till exempel om du har ett tak över din entré och ett över uteplatsen.
  • skärmtaket ska skydda en uteplats, altan, balkong eller entré.
  • du ska bygga skärmtaket minst 4,5 meter från tomtgränsen. Du kan placera skärmtaket närmare tomtgränsen om din granne lämnar ett skriftligt medgivande.

Om du inte behöver bygglov kan du börja bygga utan att kontakta kommunen.

Du behöver bygglov om:

  • skärmtaket är större än 15 kvadratmeter.
  • det inte finns ett en- eller tvåbostadshus på fastigheten.
  • du ska bygga skärmtaket närmare gräns än 4,5 meter och grannen inte lämnar ett skriftligt medgivande. Du kan inte få medgivande för placering närmare än 4,5 meter från gräns mot allmän platsmark eller väg utanför detaljplan som är tillgänglig för allmänheten.

Om du behöver bygglov för skärmtaket gäller samma regler som för tillbyggnad. Läs om vad som gäller för tillbyggnad.

En sista sak att tänka på

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du behöva ansöka om dispens från strandskyddet.