Med en värmepump får du ner energikostnaderna samtidigt som du gör en insats för klimatet.

Värmepump

Att installera en värmepump är ett klimatsmart sätt att utnyttja energin som finns lagrad i luften, berget, vattnet eller i marken.

Värmepumpar innehåller kemikalier som kan påverka miljön. Därför måste du anmäla att du installerar en värmepump som tar tillvara på värme från berg, jord, grund- och ytvatten.

Så anmäler du

Du behöver lämna in din anmälan minst sex veckor innan du ska installera värmepumpen.

För att anmäla behöver du skicka in:

  • ansökan
  • en bergvärmekarta där de planerade energibrunnarna är inritade (situationsplan)
  • om det finns dricksvattenbrunnar som ligger närmare än 50 meter från borrhålet
  • medgivande från dina grannar.

Borrhålet för bergvärme kallas energibrunn. Innan du borrar en energibrunn måste du göra en skriftlig anmälan. Inom vattenskyddsområde krävs tillstånd.

Luftvärmepump

Du behöver inte anmäla om du skaffar en luftvärmepump, men det är viktigt att tänka ut en bra placering så den inte stör.

Buller

En luftvärmepump kan ge upphov till höga ljudnivåer, så tänk på att placera den så att risken för bullerstörningar minskar. Om luftvärmepumpen är felaktigt placerad i byggnaden kan vibrationer som i sin tur orsakar stomljud uppstå. Kontakta gärna dina grannar före installationen.

Ta reda på vilken ljudnivå som värmepumpen ger, både för din egen och dina grannars skull.