Samhällsbyggnadsfrukost

Är ni som företag inom bygg- och fastighetsbranschen intresserade av vilka projekt som är på gång i Kungsbacka? Då är ni välkomna på samhällsbyggnadsfrukost.

Syftet med samhällsbyggnadsfrukost är att bjuda in till information och dialog om vad som är på gång i Kungsbacka. Vi ger en övergripande bild kring ett tema eller några projekt samt fördjupar oss i ett par av dem. Varje tillfälle avslutas med en gemensam frågestund. Frågorna går bra att ställa på plats men du kan också skicka in de i förväg.

Nästa tillfälle

  • Onsdag 26 oktober 2022
    Tema: långsiktig planering av Kungsbacka stad

Senaste samhällsbyggnadsfrukosten hade vi tisdag 31 maj. Då hade vi fokus på nordöstra Kungsbacka stad, där vi bland annat berättar om planerna för Tölöängar etapp 3, Hedeleden och Klippebergen. Vi berättade även om hur markanvisningar går till i Kungsbacka. Bildspel från frukosten hittar du här på sidan.

Tidigare frukostar

Här kan du ta del av presentationer från tidigare samhällsbyggnadsfrukostar.