Översvämning i bostad

Du behöver vidta flera åtgärder om du drabbas av översvämning i bostaden.

Om du är drabbad av översvämning i bostaden ska du göra så här:

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna.
  • Skydda fuktkänsliga inventarier.
  • Skaffa hjälp med länspumpning.
  • Kontakta försäkringsbolaget.
  • Anmäl översvämningen till kommunens VA-avdelning.

Anmälan är ett underlag för utredning av kondition och funktion av det kommunala avloppsnätet med syfte att förhindra liknande olägenheter i framtiden. Observera att din anmälan inte är en formell ansökan om ersättning. Eventuella ersättningskrav kommer att behandlas först när ansvarsfrågan är avgjord.

Hur förhindrar jag översvämning?

För mer information om hur du bör agera vid översvämning i bostaden och vilka förebyggande åtgärder du kan vidta innan olyckan är framme, läs broschyren Översvämning i källaren – råd och tips. Du kan även läsa mer om hur du kan vidta åtgärder för att förhindra översvämning (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) Länk till annan webbplats..

Personuppgifter

Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). När du skickar in ett ärende till Kungsbacka kommun registreras den som allmän handling och dina personuppgifter sparas för att kunna hantera ärendet. Läs mer om dataskydd och hur vi hanterar dina personuppgifter på sidan Dataskydd och integritet.