Vatten och avloppsanslutning till fastighet

Du behöver göra en ansökan när du ska ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp.

Det första du behöver göra när du ska ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp (VA) är att fylla i ansökan. Om du använder e-tjänsten måste du ha en e-legitimation eller bank-ID. Det är viktigt att du fyller i om du önskar anslutning för spillvatten eller om du också behöver för dricksvatten och/eller dagvatten.

Efter att vi har mottagit din ansökan hör vi av oss. Vi kontaktar dig via telefon om vi behöver kompletterande uppgifter, samt med ett brev där du får mer information.

Vad gäller vid anslutning av ett attefallshus?

Sedan 2014 är det tillåtet att bygga en 30 kvadratmeter stor komplementbostad, ett så kallat attefallshus. Huset kan användas som en permanentbostad utan att bygglov behöver sökas, men det krävs en beviljad bygganmälan innan byggstart. Huset ska vara ett komplement till ett befintligt en- eller tvåbostadshus som har bygglov.

Så ska VA-ledningarna dras

Den nya vattenledningen ska vara kopplad efter vattenmätaren, det vill säga efter befintligt hus. Den nya spillvattenledningen ska kopplas på befintlig spillvattenledning inom tomten. Tänk på att lägga ledningen med tillräckligt fall. Dag- och dräneringsvatten från attefallshuset ska fördröjas direkt på tomten via till exempel en stenkista eller dagvattenkassetter. Bräddmöjlighet kan finnas till kommunens dagvattenledning. Dag- och dräneringsvatten får inte kopplas till kommunens spillvattenledning. Tänk på att vattentrycket kan försämras om en ny byggnad ligger högre upp och längre från förbindelsepunkten vid tomtgränsen.

Befintlig friggebod med kommunalt vatten och avlopp

För befintliga komplementbostäder, till exempel friggebodar, med kommunalt vatten och avlopp sedan tidigare, ska du kontrollera att du betalar årlig lägenhetsavgift till VA-verksamheten.

Checklista för anslutning av kommunalt vatten och avlopp till komplementbostad

  1. Gör bygganmälan till Bygglovsavdelningen.
  2. Bygglovsenheten lämnar startbesked.
  3. Skicka in VA-ansökan via vår e-tjänst. Kontakta VA-verksamheten för att stämma av att eventuella avgifter blir rätt.
  4. VA-verksamheten behandlar VA-ansökan och skickar beslut.
  5. Kontakta VA-verksamheten för besiktning efter ledningsdragning.
  6. Bygg klart och anslut/ta i bruk.
  7. Anmäl att bygget är klart till Bygglovsavdelningen.

Vad kostar VA-anslutningen?