Ann-Charlotte och Rikard jobbar med vatten

Porträttbild på en man och en kvinna sitter i en soffa och dricker kaffe

Under året har enheten Planering VA fått flera nya medarbetare. Två av dem är Ann-Charlotte Svensson och Rikard Lundberg, som båda tycker det är betydelsefullt och viktigt att få påverka hur vi arbetar med dag- och spillvatten, nu och i framtiden.

Hållbarhet i fokus

- Vi håller på att forma min roll just nu, men jag har tidigare jobbat mycket med dagvatten- och tillskottsvattenproblematik. Så förmodligen blir det arbetsuppgifter inom dessa områden, säger Ann-Charlotte som är projektledare.

- Jag arbetar med långsiktig planering av spillvattennätet, men även lite med dagvatten och digitaliseringsfrågor, berättar Rikard som är projekteringsingenjör.

Hur har er första tid varit?

- Det har varit väldigt trevligt! Trevliga kollegor. Bra bilar (skrattar)… nej, men skämt åsido. Jag har många bra och varierande arbetsuppgifter, säger Ann-Charlotte.

- Mycket bra! Roliga och varierande uppgifter, och såklart trevliga kollegor! säger Rikard.

Vad är det bästa med era jobb?

- Att man får göra förändringar och förbättringar. Jag får en chans att påverka på sikt i sådant som är betydelsefullt, till exempel frågor som rör klimatförändringar. Det känns viktigt, säger Ann-Charlotte.

- Jag håller med, instämmer Rikard. Jag uppskattar också att jag får lära mig mycket varje dag!

Vad gör ni när ni inte jobbar?

- Jag har en gård, så mina intressen kretsar mycket kring det och mina hästar, berättar Ann-Charlotte

- Jag cyklar mycket på fritiden! säger Rikard.